Program Zákon

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 177 odst. 1 až 3 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení (dále jen "zákon"), v dohodě s federálními ministerstvy národní obrany, vnitra, zemědělství a výživy, s ministerstvy zdravotnictví a sociálních věcí a spravedlnosti republik a Ústřední radou odborů a po projednání se Svazem družstevních rolníků:

ČÁST PRVNÍ DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ

HLAVA PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Zrušen novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

§ 2

Zrušen novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

§ 3

Zrušen novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

§ 4

Zrušen novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

§ 5

Zrušen novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

§ 6

Zrušen novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

§ 7

Zrušen novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

§ 8

Zrušen novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

§ 9

Zrušen novelou č. 306/1991 Sb. k 1.8.1991.

§ 10

Zrušen novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

§ 11

Zrušen novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

§ 11a

Zrušen novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

§ 12

Zrušen novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

§ 13

Zrušen novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

§ 14 Pracovní úrazy a nemoci z povolání
K § 19 zákona

(1)

Zrušen novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

(2)

Zrušen novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

(3)

Zrušen novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

(4)

Zrušen novelou č. 290/1995 Sb. k 1.1.1996

§ 15

Zrušen novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

§ 16

Zrušen novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

§ 17

Zrušen novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

§ 18

Zrušen novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

§ 19

Zrušen novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

§ 20

Zrušen novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

§ 21

Zrušen novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

§ 22

Zrušen novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

§ 23

Zrušen novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

§ 24

Zrušen novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

§ 25

Zrušen novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

§ 26

Zrušen novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

§ 27

Zrušen novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

§ 28

Zrušen novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

§ 29

Zrušen novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

§ 30

Zrušen novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

§ 31

Zrušen novelou č. 207/1995 Sb. k 1.10.1995.

§ 32

Zrušen novelou č. 207/1995 Sb. k 1.10.1995.

§ 33

Zrušen novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

§ 34

Zrušen novelou č. 30/1993 Sb. k 1.3.1993.

§ 35

Zrušen novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

§ 36

Zrušen novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

§ 37

Zrušen novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

HLAVA DRUHÁ ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO NĚKTERÉ SKUPINY OBČANŮ

§ 38

Zrušen novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

§ 39

Zrušen novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

§ 40

Zrušen novelou č. 30/1993 Sb. k 1.1.1993.

§ 41

Zrušen novelou č. 30/1993 Sb. k 1.1.1993.

§ 42

Zrušen novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

§ 43

Zrušen novelou č. 30/1993 Sb. k 1.1.1993.

§ 44

Zrušen novelou č. 306/1991 Sb. k 1.8.1991.

§ 45

Zrušen novelou č. 30/1993 Sb. k 1.1.1993.

§ 46

Zrušen novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

§ 47

Zrušen novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

§ 48

Zrušen novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

§ 49

Zrušen novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

§ 50

Zrušen novelou č. 82/1993 Sb. k 1.3.1993.

§ 51

Zrušen novelou č. 260/1990 Sb. k 1.7.1990.

§ 52

Zrušen novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

§ 53

Zrušen novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

§ 54

Zrušen novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

§ 55

Zrušen novelou č. 235/1992 Sb. k 1.6.1992.

§ 56

Zrušen novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

§ 56a

Zrušen novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

§ 57

Zrušen novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

§ 58

Zrušen novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

§ 59

Zrušen novelou č. 30/1993 Sb. k 1.1.1993.

§ 60

Zrušen novelou č. 582/1991 Sb. k 1.1.1992.

ČÁST DRUHÁ

DÍL PRVNÍ

§ 61

Zrušen novelou č. 37/1993 Sb. k 1.1.1993.

§ 62

Zrušen novelou č. 37/1993 Sb. k 1.1.1993.

§ 63

(1)

Zrušen novelou č. 590/1992 Sb. k 1.1.1993.

(2)

Zrušen novelou č. 578/1991 Sb. k 1.1.1992.

(3)

Zrušen novelou č. 590/1992 Sb. k 1.1.1993.

(4)

Zrušen novelou č. 37/1993 Sb. k 1.1.1993.

§ 64

Zrušen novelou č. 590/1992 Sb. k 1.1.1993.

§ 65

Zrušen novelou č. 590/1992 Sb. k 1.1.1993.

§ 66

Zrušen novelou č. 37/1993 Sb. k 1.1.1993.

DÍL DRUHÝ

§ 67

Zrušen novelou č. 37/1993 Sb. k 1.1.1993.

§ 68

Zrušen novelou č. 37/1993 Sb. k 1.1.1993.

§ 69

Zrušen novelou č. 37/1993 Sb. k 1.1.1993.

§ 70

Zrušen novelou č. 37/1993 Sb. k 1.1.1993.

§ 71

Zrušen novelou č. 37/1993 Sb. k 1.1.1993.

DÍL TŘETÍ

§ 72

(1)

Zrušen novelou č. 37/1993 Sb. k 1.1.1993.

(2)

Zrušen novelou č. 37/1993 Sb. k 1.1.1993.

(3)

Zrušen novelou č. 37/1993 Sb. k 1.1.1993.

(4)

Zrušen novelou č. 235/1992 Sb. k 1.6.1992.

(5)

Zrušen novelou č. 306/1991 Sb. k 1.8.1991.

(6)

Zrušen novelou č. 37/1993 Sb. k 1.1.1993.

§ 73

Zrušen novelou č. 123/1990 Sb. k 1.5.1990.

§ 74

Zrušen novelou č. 123/1990 Sb. k 1.5.1990.

§ 75

Zrušen novelou č. 123/1990 Sb. k 1.5.1990.

§ 76

Zrušen novelou č. 123/1990 Sb. k 1.5.1990.

§ 77

Zrušen novelou č. 123/1990 Sb. k 1.5.1990.

§ 78

Zrušen novelou č. 123/1990 Sb. k 1.5.1990.

§ 79

Zrušen novelou č. 123/1990 Sb. k 1.5.1990.

§ 80

Zrušen novelou č. 123/1990 Sb. k 1.5.1990.

§ 81

Zrušen novelou č. 123/1990 Sb. k 1.5.1990.

§ 82

Zrušen novelou č. 123/1990 Sb. k 1.5.1990.

§ 83

Zrušen novelou č. 123/1990 Sb. k 1.5.1990.

§ 84

Zrušen novelou č. 123/1990 Sb. k 1.5.1990.

§ 85

Zrušen novelou č. 123/1990 Sb. k 1.5.1990.

§ 86

Zrušen novelou č. 123/1990 Sb. k 1.5.1990.

§ 87

Zrušen novelou č. 123/1990 Sb. k 1.5.1990.

§ 88

Zrušen novelou č. 123/1990 Sb. k 1.5.1990.

§ 89

Zrušen novelou č. 123/1990 Sb. k 1.5.1990.

§ 90

Zrušen novelou č. 123/1990 Sb. k 1.5.1990.

§ 91

Zrušen novelou č. 123/1990 Sb. k 1.5.1990.

§ 92

Zrušen novelou č. 123/1990 Sb. k 1.5.1990.

§ 93

Zrušen novelou č. 123/1990 Sb. k 1.5.1990.

§ 94

Zrušen novelou č. 123/1990 Sb. k 1.5.1990.

§ 95

Zrušen novelou č. 123/1990 Sb. k 1.5.1990.

§ 96

Zrušen novelou č. 123/1990 Sb. k 1.5.1990.

§ 97

Zrušen novelou č. 123/1990 Sb. k 1.5.1990.

§ 98

Zrušen novelou č. 123/1990 Sb. k 1.5.1990.

§ 99

Zrušen novelou č. 123/1990 Sb. k 1.5.1990.

§ 100

Zrušen novelou č. 123/1990 Sb. k 1.5.1990.

§ 101

Zrušen novelou č. 123/1990 Sb. k 1.5.1990.

§ 102

Zrušen novelou č. 123/1990 Sb. k 1.5.1990.

§ 103

Zrušen novelou č. 123/1990 Sb. k 1.5.1990.

§ 104

Zrušen novelou č. 123/1990 Sb. k 1.5.1990.

§ 105

Zrušen novelou č. 123/1990 Sb. k 1.5.1990.

§ 106

Zrušen novelou č. 123/1990 Sb. k 1.5.1990.

ČÁST TŘETÍ SOCIÁLNÍ PÉČE

HLAVA PRVNÍ PÉČE O RODINU A DĚTI

§ 107

Zrušen novelou č. 182/1991 Sb. k 27.5.1991.

§ 108

Zrušen novelou č. 182/1991 Sb. k 27.5.1991.

§ 109 Vdovecký příspěvek

K § 75 zákona

(1) Příjmem ovdovělého muže se rozumějí

a) příjmy započitatelné pro účely důchodového zabezpečení po odečtení příslušné daně nebo příspěvku placeného Jednotným zemědělským družstvem na částečnou úhradu nákladů sociálního zabezpečení,

b) peněžité dávky nemocenského zabezpečení nahrazující pracovní příjem,

c) příspěvek za službu, platové vyrovnání a hodnostní plat při skončení služebního poměru,54)

d) důchody.

(2) Příjem ovdovělého muže se zjišťuje jako měsíční průměr za období posledních 12 kalendářních měsíců před vznikem nároku na vdovecký příspěvek. Změnil-li ovdovělý muž zaměstnání nebo mu byla povolena kratší pracovní doba, zjišťuje se příjem od této změny. Znovu se výše tohoto příjmu zkoumá vždy po uplynutí 12 kalendářních měsíců trvání nároku na vdovecký příspěvek. Zjištěný příjem se zaokrouhluje na celé koruny směrem dolů.

HLAVA DRUHÁ ZABEZPEČENÍ OBČANŮ KONAJÍCÍCH SLUŽBU V OZBROJENÝCH SILÁCH A ČLENŮ JEJICH RODIN

§ 110 Zaopatřovací příspěvek

K § 76 odst. 1 a § 77 odst. 3 zákona

(1) Za vážný důvod, pro který manželka nemůže být výdělečně činnou, se považuje zejména těhotenství počínajíc třináctým týdnem, soustavná příprava na budoucí povolání a péče o dítě předškolního věku starší tří let, pokud ji nelze zajistit jinak.

(2) Manželka vojáka, která pobírá příspěvek před nástupem do zaměstnání,79) příspěvek před umístěním do zaměstnání (§ 119 ) nebo příspěvek po dobu přípravy pro pracovní uplatnění (§ 120 ), se považuje pro účely zaopatřovacího příspěvku za výdělečně činnou, pokud takový příspěvek převyšuje zaopatřovací příspěvek.

(3) Péči o dítě ve věku do tří let se klade naroveň péče o nezaopatřené dítě uvedené v § 37 , jestliže není umístěno v zařízení s celoročním nebo týdenním pobytem pro takové děti.

(4) Pro krácení zaopatřovacího příspěvku pro souběh s příjmem z výdělečné činnosti platí obdobně § 23 .

§ 111 Příspěvek na úhradu za užívání bytu

K § 79 odst. 3 zákona

(1) Příspěvek se poskytuje k plné úhradě za užívání bytu, nejvýše však v částce 300 Kčs měsíčně.

(2) Do částky úhrady za užívání bytu se započítává také úhrada za služby spojené s užíváním bytu. Pokud tato úhrada není zahrnuta v úhradě za užívání bytu nebo je v ní zahrnuta jen zčásti, má se za to, že úhrada za služby spojené s užíváním bytu činí 100 Kčs měsíčně, pokud skutečné náklady na tyto služby nejsou nižší.

(3) Za byt se považuje také obytná místnost v zařízení určeném k trvalému bydlení přidělená příslušným orgánem nebo organizací.

§ 112

(1) Náleží-li zaopatřovací příspěvek nebo příspěvek na úhradu za užívání bytu jen po část měsíce, vyplácí se za každý den služby v ozbrojených silách třicetina měsíční částky zaopatřovacího příspěvku nebo příspěvku na úhradu za užívání bytu.

(2) Dalšími druhy služby v ozbrojených silách se pro účely sociálního zabezpečení rozumějí

a) další služba (§ 37 branného zákona), pokud občan není hmotně zabezpečen jako voják z povolání,

b) mimořádná služba (§ 46 odst. 1 branného zákona),

c) zvláštní služba (§ 46 odst. 2 branného zákona), s výjimkou zvláštní služby příslušníků Veřejné bezpečnosti a Státní bezpečnosti,

d) osobní úkony pro potřebu ozbrojených sil (§ 45 branného zákona),

e) civilní služba.70)

(3) Vykonává-li občan po skončení jednoho druhu služby bezprostředně tentýž nebo jiný druh služby v ozbrojených silách, posuzuje se navazující služba pro účely sociálního zabezpečení, jako by šlo o pokračování předchozí služby.

§ 112a Zabezpečení při službě v ozbrojených silách

(1) Osoba samostatně výdělečně činná (§ 61 odst. 1 a 2) má nárok při vojenském cvičení a dalších druzích služby v ozbrojených silách Československé federativní republiky uvedených v § 112 odst. 2 na náhradu výdělku. To neplatí, jde-li o civilní službu nahrazující vojenskou základní (náhradní) službu.

(2) Náhrada výdělku činí za každý kalendářní den vojenského cvičení (jiné služby)

a) 50 % průměrné denní částky vyměřovacího základu (§ 68 odst. 3), nevyživuje-li osoba samostatně výdělečně činná žádnou osobu,

b) 65 % průměrné denní částky vyměřovacího základu, vyživuje-li osoba samostatně výdělečně činná jednu osobu,

c) 90 % průměrné denní částky vyměřovacího základu, vyživuje-li osoba samostatně výdělečně činná dvě osoby, a

d) 95 % průměrné denní částky vyměřovacího základu, vyživuje-li osoba samostatně výdělečně činná tři a více osob.

(3) Vyživovanými osobami se rozumějí osoby, které se uznávají za vyživované při poskytování náhrady mzdy při vojenském cvičení pracovníkům v pracovním poměru.73)

(4) Náhradu výdělku poskytuje příslušný orgán sociálního zabezpečení, který provádí nemocenské a důchodové zabezpečení osob samostatně výdělečně činných. Za poskytnutí této dávky se nevyžaduje úhrada podle § 92 zákona .

HLAVA TŘETÍ PÉČE O OBČANY SE ZMĚNĚNOU PRACOVNÍ SCHOPNOSTÍ

K § 85 zákona

§ 113

(1)

Zrušen novelou č. 309/1993 Sb. k 1.1.1994.

(2)

Zrušen novelou č. 1/1991 Sb. k 1.2.1991.

(3)

Zrušen novelou č. 1/1991 Sb. k 1.2.1991.

(4)

Zrušen novelou č. 1/1991 Sb. k 1.2.1991.

(5)

Zrušen novelou č. 1/1991 Sb. k 1.2.1991.

§ 114

Zrušen novelou č. 115/1992 Sb. k 25.3.1992.

§ 115

Zrušen novelou č. 115/1992 Sb. k 25.3.1992.

§ 116

Zrušen novelou č. 115/1992 Sb. k 25.3.1992.

§ 117

Zrušen novelou č. 115/1992 Sb. k 25.3.1992.

§ 118

Zrušen novelou č. 115/1992 Sb. k 25.3.1992.

§ 119

(1)

Zrušen novelou č. 578/1991 Sb. k 1.1.1992.

(2)

Zrušen novelou č. 578/1991 Sb. k 1.1.1992.

(3)

Zrušen novelou č. 578/1991 Sb. k 1.1.1992.

(4)

Zrušen novelou č. 115/1992 Sb. k 25.3.1992.

(5)

Zrušen novelou č. 115/1992 Sb. k 25.3.1992.

(6)

Zrušen novelou č. 578/1991 Sb. k 1.1.1992.

(7)

Zrušen novelou č. 578/1991 Sb. k 1.1.1992.

(8)

Zrušen novelou č. 578/1991 Sb. k 1.1.1992.

(9)

Zrušen novelou č. 578/1991 Sb. k 1.1.1992.

(10)

Zrušen novelou č. 578/1991 Sb. k 1.1.1992.

§ 120 Příspěvek po dobu přípravy pro pracovní uplatnění

(1) Příspěvek po dobu přípravy pro pracovní uplatnění náleží občanu se změněnou pracovní schopností, který se v rámci pracovní rehabilitace připravuje pro pracovní uplatnění podle doporučení příslušného orgánu a nepobírá po dobu přípravy mzdu (pracovní odměnu, náhradu mzdy, podnikové nebo krajské stipendium) nebo dávky nemocenského zabezpečení nahrazující pracovní příjem.

(2) Občanu se změněnou pracovní schopností staršímu 18 let, který se připravuje pro povolání (včetně zaškolení), náleží příspěvek ve výši mzdového tarifu stanoveného podle mzdových předpisů pro odměňování práce, pro kterou se připravuje, a je-li mzdový tarif stanoven rozpětím, až do středu rozpětí. Jestliže tento občan pobírá důchod, snižuje se příspěvek o částku, o niž součet příspěvku a vypláceného důchodu (úhrnu důchodů) převyšuje průměrný měsíční výdělek, z něhož byl důchod vyměřen, nebo, jestliže je to pro občana výhodnější, o tento důchod (úhrn důchodů). Příspěvek se však nesnižuje o sirotčí důchod.

(3) Občanu se změněnou pracovní schopností staršímu 18 let, který se účastní přípravy k práci, náleží příspěvek ve výši příspěvku před umístěním zvýšený o 200 Kčs měsíčně. Jestliže tento občan pobírá důchod, snižuje se příspěvek o výši vypláceného důchodu (úhrnu důchodů), popřípadě o výši odměny. Příspěvek po snížení nesmí činit méně než 300 Kčs měsíčně. Příspěvek se však nesnižuje o sirotčí důchod.

(4) Občanu se změněnou pracovní schopností ve věku do 18 let náleží příspěvek v částce 300 Kčs měsíčně, jestliže na tohoto občana nenáležejí přídavky na děti.

(5) Je-li občan se změněnou pracovní schopností starší 18 let při přípravě pro pracovní uplatnění bezplatně ubytován a stravován nebo jen bezplatně stravován, náleží mu příspěvek ve výši 400 Kčs měsíčně. Občanu se změněnou pracovní schopností, který pobírá důchod nebo na něhož náležejí přídavky na děti a občanu se změněnou pracovní schopností ve věku do 18 let, který se připravuje pro pracovní uplatnění podle § 116 odst. 4 písm. b), náleží příspěvek ve výši 100 Kčs měsíčně.

(6)

Zrušen novelou č. 309/1993 Sb. k 1.1.1994.

(7) Příspěvek po dobu přípravy pro pracovní uplatnění může příslušný orgán zvýšit až o 20 %, a jde-li o příspěvek poskytovaný podle odstavce 5 občanům starším 18 let, až o 100 Kčs měsíčně, dosahuje-li občan v této přípravě výsledků hodných uznání. Neplní-li účastník přípravy pro pracovní uplatnění uložené povinnosti, může být příspěvek snížen, popřípadě jeho výplata zastavena.

(8) V době pracovní neschopnosti nebo po dobu karantény se vyplácí příspěvek občanům se změněnou pracovní schopností starším 18 let nejdéle po dobu 60 pracovních dnů v kalendářním roce a občanům mladším 18 let po dobu po kterou by se poskytovalo nemocenské56) ; jestliže občan dovrší v době pracovní neschopnosti 18 let věku, výše příspěvku se do skončení pracovní neschopnosti nemění.

(9) O přiznání příspěvku rozhoduje na žádost příslušný orgán. Příspěvek se poskytuje ode dne, kdy občan se změněnou pracovní schopností nastoupil přípravu pro pracovní uplatnění, do dne skončení přípravy; vyplácí se v měsíčních splátkách pozadu.

§ 121

Zrušen novelou č. 115/1992 Sb. k 25.3.1992.

HLAVA ČTVRTÁ PÉČE O OBČANY, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ ZVLÁŠTNÍ POMOC

§ 121a

Zrušen novelou č. 82/1993 Sb. k 1.3.1993.

HLAVA PÁTÁ ÚHRADA ZA POBYT V ÚSTAVECH SOCIÁLNÍ PÉČE

K § 93 zákona

DÍL PRVNÍ ÚHRADA ZA POBYT V ÚSTAVECH SOCIÁLNÍ PÉČE PRO MLÁDEŽ

§ 122

Zrušen novelou č. 82/1993 Sb. k 1.3.1993.

§ 123

Zrušen novelou č. 82/1993 Sb. k 1.3.1993.

§ 124

Zrušen novelou č. 82/1993 Sb. k 1.3.1993.

DÍL DRUHÝ ÚHRADA NÁKLADŮ ZA POBYT V ÚSTAVECH SOCIÁLNÍ PÉČE PRO DOSPĚLÉ

§ 125

Zrušen novelou č. 82/1993 Sb. k 1.3.1993.

§ 126

Zrušen novelou č. 82/1993 Sb. k 1.3.1993.

§ 127

Zrušen novelou č. 82/1993 Sb. k 1.3.1993.

§ 128

Zrušen novelou č. 82/1993 Sb. k 1.3.1993.

DÍL TŘETÍ ÚHRADA NÁKLADŮ ZA UBYTOVÁNÍ A ZÁKLADNÍ PÉČI V DOMOVECH-PENZIÓNECH PRO DŮCHODCE

§ 129

Zrušen novelou č. 82/1993 Sb. k 1.3.1993.

§ 130

Zrušen novelou č. 82/1993 Sb. k 1.3.1993.

§ 131

Zrušen novelou č. 82/1993 Sb. k 1.3.1993.

§ 132

Zrušen novelou č. 82/1993 Sb. k 1.3.1993.

§ 133

Zrušen novelou č. 82/1993 Sb. k 1.3.1993.

§ 134

Zrušen novelou č. 82/1993 Sb. k 1.3.1993.

§ 135

Zrušen novelou č. 82/1993 Sb. k 1.3.1993.

§ 136

Zrušen novelou č. 82/1993 Sb. k 1.3.1993.

§ 137

Zrušen novelou č. 82/1993 Sb. k 1.3.1993.

§ 138

Zrušen novelou č. 82/1993 Sb. k 1.3.1993.

HLAVA ŠESTÁ

§ 139

Zrušen novelou č. 463/1991 Sb. k 29.11.1991.

§ 140

Zrušen novelou č. 463/1991 Sb. k 29.11.1991.

§ 141

Zrušen novelou č. 463/1991 Sb. k 29.11.1991.

HLAVA SEDMÁ

§ 142

Zrušen novelou č. 463/1991 Sb. k 29.11.1991.

ČÁST ČTVRTÁ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

HLAVA PRVNÍ VÝPLATA DÁVEK

K § 101 zákona

§ 143

Zrušen novelou č. 582/1991 Sb. k 1.1.1992.

HLAVA DRUHÁ POVINNOSTI OBČANŮ A ORGANIZACÍ

DÍL PRVNÍ POVINNOSTI OBČANŮ

K § 106 zákona

§144

Zrušen novelou č. 582/1991 Sb. k 1.1.1992.

§ 145

Zrušen novelou č. 582/1991 Sb. k 1.1.1992.

DÍL DRUHÝ POVINNOSTI ORGANIZACÍ

K § 108 a 113 zákona

§ 146

Zrušen novelou č. 309/1993 Sb. k 1.1.1994.

§ 147

Zrušen novelou č. 582/1991 Sb. k 1.1.1992.

§ 148

(1)

Zrušen novelou č. 582/1991 Sb. k 1.1.1992.

(2)

Zrušen novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

§ 149

Zrušen novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

§ 150

Zrušen novelou č. 582/1991 Sb. k 1.1.1992.

§ 151

Zrušen novelou č. 582/1991 Sb. k 1.1.1992.

§ 152

Zrušen novelou č. 582/1991 Sb. k 1.1.1992.

§ 153

Zrušen novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

§ 154

Zrušen novelou č. 582/1991 Sb. k 1.1.1992.

§ 155

Zrušen novelou č. 123/1990 Sb. k 1.5.1990.

§ 156

Zrušen novelou č. 582/1991 Sb. k 1.1.1992.

HLAVA TŘETÍ ŘÍZENÍ

DÍL PRVNÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ

K § 119 až 122 zákona

§ 157

Zrušen novelou č. 582/1991 Sb. k 1.1.1992.

§ 158

Zrušen novelou č. 183/1991 Sb. k 27.5.1991

§ 159

Zrušen novelou č. 123/1990 Sb. k 1.5.1990.

§ 160

Zrušen novelou č. 582/1991 Sb. k 1.1.1992.

DÍL DRUHÝ NÁHRADA NÁKLADŮ ŘÍZENÍ

K § 125 zákona

§ 161

Zrušen novelou č. 582/1991 Sb. k 1.1.1992.

§ 162

Zrušen novelou č. 582/1991 Sb. k 1.1.1992.

§ 163

Zrušen novelou č. 582/1991 Sb. k 1.1.1992.

§ 164

Zrušen novelou č. 582/1991 Sb. k 1.1.1992.

§ 165

Zrušen novelou č. 582/1991 Sb. k 1.1.1992.

§ 166

Zrušen novelou č. 582/1991 Sb. k 1.1.1992.

ČÁST PÁTÁ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VOJÁKŮ Z POVOLÁNÍ, PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY A PŘÍSLUŠNÍKŮ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY

§ 167

Zrušen novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

§ 168

Zrušen novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

§ 169

Zrušen novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

§ 170

Zrušen novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

§ 171

Zrušen novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

§ 172

Zrušen novelou č. 582/1991 Sb. k 1.1.1992.

§ 173

Zrušen novelou č. 582/1991 Sb. k 1.1.1992.

§ 174

Zrušen novelou č. 582/1991 Sb. k 1.1.1992.

ČÁST ŠESTÁ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 175

Zrušen novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

§ 176

Zrušen novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

§ 177

Zrušen novelou č. 30/1993 Sb. k 1.1.1993.

§ 178

Zrušen novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

§ 179

Zrušen novelou č. 123/1990 Sb. k 1.5.1990.

§ 180

Zrušen novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

§ 181

Zrušen novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

§ 182

(1)

Zrušen novelou č. 463/1991 Sb. k 29.11.1991.

(2)

Zrušen novelou č. 30/1993 Sb. k 1.1.1993.

§ 183

Zrušen novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

§ 184

Zrušen novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

§ 185

Zrušen novelou č. 82/1993 Sb. k 1.3.1993.

§ 186 Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. směrnice Státního úřadu sociálního zabezpečení čj. S/1-8301 z 28. 9. 1964 o ústavní sociální péči, ve znění pozdějších předpisů;

2. směrnice Státního úřadu sociálního zabezpečení o provádění posudkové činnosti sociálního zabezpečení a péče o občany se změněnou pracovní schopností (Věstník SÚSZ č. 1/1965 poř. č. 13) - (reg.) - částka 45/1965 Sb.;

3. § 1 odst. 1 písm. c), § 2 odst. 5 písm. b) a § 3 odst. 1 vyhlášky ministerstev školství a zdravotnictví a Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 124/1967 Sb. , o částečné úhradě nákladů na péči poskytovanou v některých zařízeních pro mládež;

4. vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášek č. 108/1979 Sb., č. 164/1979 Sb., č. 15/ 1982 Sb., č. 78/1982 Sb., č. 141/1983 Sb., č. 144/1983 Sb., č. 73/1984 Sb., č. 131/1984 Sb. a č. 57/1987 Sb., s výjimkou § 132 až 134, § 139, části páté a přílohy č. 2;

5. směrnice federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 18. prosince 1975 čj. V/2-1614/75-1102(2276) o započítávání doby zaměstnání výkonných letců pro nárok na důchod za výsluhu let - (reg. ) - částka 35/1975 Sb.;

6. směrnice federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 10. července 1980 čj. F 32-867/80-1110 o poskytování výhod ze sociálního zabezpečení pracovníkům zaměstnaným v hornictví pod zemí v hlubinných dolech;

7. výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí, ministerstev školství České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky, ministerstev zdravotnictví České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky čj. 42-317/80-8314 o změnách ve výši úhrady nákladů na péči poskytovanou v některých zařízeních pro mládež - (reg.) -částka 34/1980 Sb., a to v části upravující úhradu nákladů za péči poskytovanou v ústavech sociální péče pro mládež;

8. výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 1. června 1984 čj. F 72-10727-4303 o úhradách za ubytování a základní péči poskytovanou v domovech - penziónech pro důchodce - (reg.) - částka 20/1984 Sb.

§ 187 Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1988.

Ministr:
M. Boďa v. r.

PŘÍLOHA Č. 1

Zrušena novelou č. 290/1995 Sb. k 1.1.1996.

PŘÍLOHA Č. 2

Zrušena novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

PŘÍLOHA Č. 3

Zrušena novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

Poznámky pod čarou

1)

Zrušena novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

2) Formace tzv. Šípových křížů bývalé horthyovské maďarské armády apod.

3)

Zrušena novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

4)

Zrušena novelou č. 123/1990 Sb. k 1.5.1990.

5)

Zrušena novelou č. 123/1990 Sb. k 1.5.1990.

6)

Zrušena novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

7)

Zrušena novelou č. 123/1990 Sb. k 1.5.1990.

8)

Zrušena novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

9)

Zrušena novelou č. 123/1990 Sb. k 1.5.1990.

10)

Zrušena novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

11)

Zrušena novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

12)

Zrušena novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

13)

Zrušena novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

14)

Zrušena novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

15)

Zrušena novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

16)

Zrušena novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

17)

Zrušena novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

18)

Zrušena novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

19)

Zrušena novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

20)

Zrušena novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

21)

Zrušena novelou č. 235/1992 Sb. k 1.6.1992.

22)

Zrušena novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

23)

Zrušena novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

24)

Zrušena novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

25)

Zrušena novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

26)

Zrušena novelou č. 30/1993 Sb. k 1.1.1993.

27)

Zrušena novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

28)

Zrušena novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

29)

Zrušena novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

30)

Zrušena novelou č. 207/1995 Sb. k 1.10.1995.

31)

Zrušena novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

32)

Zrušena novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

33)

Zrušena novelou č. 30/1993 Sb. k 1.1.1993.

34)

Zrušena novelou č. 30/1993 Sb. k 1.1.1993.

35)

Zrušena novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

36)

Zrušena novelou č. 82/1993 Sb. k 1.3.1993.

37)

Zrušena novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

38)

Zrušena novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

39)

Zrušena novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

40)

Zrušena novelou č. 30/1993 Sb. k 1.1.1993.

41)

Zrušena novelou č. 30/1993 Sb. k 1.1.1993.

42)

Zrušena novelou č. 235/1992 Sb. k 1.6.1992.

43)

Zrušena novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

44)

Zrušena novelou č. 30/1993 Sb. k 1.1.1993.

45)

Zrušena novelou č. 123/1990 Sb. k 1.5.1990.

46)

Zrušena novelou č. 123/1990 Sb. k 1.5.1990.

47)

Zrušena novelou č. 123/1990 Sb. k 1.5.1990.

48)

Zrušena novelou č. 123/1990 Sb. k 1.5.1990.

49)

Zrušena novelou č. 123/1990 Sb. k 1.5.1990.

50)

Zrušena novelou č. 123/1990 Sb. k 1.5.1990.

51)

Zrušena novelou č. 123/1990 Sb. k 1.5.1990.

52)

Zrušena novelou č. 123/1990 Sb. k 1.5.1990.

53)

Zrušena novelou č. 123/1990 Sb. k 1.5.1990.

54) § 31 odst. 3 a 5 a § 33 zákona č. 76/1959 Sb., ve znění pozdějších předpisů. § 109 a 110 zákona č. 100/1970 Sb. , ve znění zákona č. 63/1983 Sb.

55)

Zrušena novelou č. 578/1991 Sb. k 1.1.1992.

56) § 15 odst. 3 zákona č. 54/1956 Sb.

57)

Zrušena novelou č. 115/1992 Sb. k 25.3.1992.

58)

Zrušena novelou č. 545/1991 Sb. k 1.1.1992.

59)

Zrušena novelou č. 463/1991 Sb. k 29.11.1991.

60)

Zrušena novelou č. 578/1991 Sb. k 1.1.1992.

61)

Zrušena novelou č. 578/1991 Sb. k 1.1.1992.

62) Vyhláška ministerstva zdravotnictví, Ústřední rady odborů a Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 76/ 1957 Ú. l., o přechodu z pracovní neschopnosti do invalidity (částečné invalidity).
Vyhláška č. 104/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

63) § 15 odst. 5 zákona č. 54/1956 Sb.
§ 8 odst. 4 zákona č.103/1964 Sb.

64)

Zrušena novelou č. 582/1991 Sb. k 1.1.1992.

65)

Zrušena novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

66)

Zrušena novelou č. 30/1993 Sb. k 1.1.1993.

67)

Zrušena novelou č. 123/1990 Sb. k 1.5.1990.

68)

Zrušena novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

69)

Zrušena novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

70) Zákon č. 73/1990 Sb. , o civilní službě.

71)

Zrušena novelou č. 30/1993 Sb. k 1.1.1993.

72)

Zrušena novelou č. 30/1993 Sb. k 1.1.1993.

73) § 27 odst. 2 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 223/1988 Sb., kterým se provádí zákoník práce.

74)

Zrušena novelou č. 82/1993 Sb. k 1.3.1993.

75)

Zrušena novelou č. 463/1991 Sb. k 29.11.1991.

76)

Zrušena novelou č. 30/1993 Sb. k 1.1.1993.

77)

Zrušena novelou č. 30/1993 Sb. k 1.1.1993.

78)

Zrušena novelou č. 582/1991 Sb. k 1.1.1992.

79) § 23 a násl. vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 195/1989 Sb., o zabezpečení pracovníků při organizačních změnách a občanů před nástupem do zaměstnání.

80)

Zrušena novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

81)

Zrušena novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

82)

Zrušena novelou č. 30/1993 Sb. k 1.1.1993.

83)

Zrušena novelou č. 30/1993 Sb. k 1.1.1993.

84)

Zrušena novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

86)

Zrušena novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

87)

Zrušena novelou č. 284/1995 Sb. k 1.1.1996.

1) Výnos federálního ministerstva zemědělství a výživy čj. FM-O1-268187 ze dne 15. března 1987 o věrnostních stabilizačních odměnách pracujících členů JZD ve vybraných okresech a městech Severočeského, Západočeského a Jihočeského kraje.