Program Zákon

Zákon o civilní službě

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

§ 1

Zrušen novelou č. 18/1992 Sb. k 16.1.1992.

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE CIVILNÍ SLUŽBY

§ 2

Zrušen novelou č. 18/1992 Sb. k 16.1.1992.

ČÁST DRUHÁ POVOLÁNÍ, NASTOUPENÍ A VÝKON CIVILNÍ SLUŽBY

§ 3

Zrušen novelou č. 18/1992 Sb. k 16.1.1992.

§ 4

Zrušen novelou č. 18/1992 Sb. k 16.1.1992.

§ 5

Zrušen novelou č. 18/1992 Sb. k 16.1.1992.

§ 6

Zrušen novelou č. 18/1992 Sb. k 16.1.1992.

§ 7

Zrušen novelou č. 18/1992 Sb. k 16.1.1992.

§ 8

Zrušen novelou č. 18/1992 Sb. k 16.1.1992.

§ 9

Zrušen novelou č. 18/1992 Sb. k 16.1.1992.

§ 10

Zrušen novelou č. 18/1992 Sb. k 16.1.1992.

§ 11

Zrušen novelou č. 18/1992 Sb. k 16.1.1992.

ČÁST TŘETÍ TRESTNÉ ČINY OSOB VYKONÁVAJÍCÍCH CIVILNÍ SLUŽBU NENASTOUPENÍ CIVILNÍ SLUŽBY

§ 12

Zrušen novelou č. 175/1990 Sb. k 1.7.1990.

§ 13

Zrušen novelou č. 175/1990 Sb. k 1.7.1990.

§ 14

Zrušen novelou č. 175/1990 Sb. k 1.7.1990.

§ 15

Zrušen novelou č. 175/1990 Sb. k 1.7.1990.

ČÁST ČTVRTÁ USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§ 16

Zrušen novelou č. 18/1992 Sb. k 16.1.1992.

§ 17

Zrušen novelou č. 18/1992 Sb. k 16.1.1992.

§ 18

Zrušen novelou č. 18/1992 Sb. k 16.1.1992.

§ 19

Zrušen novelou č. 18/1992 Sb. k 16.1.1992.

Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.