Program Zákon

Vyhláška Ministerstva financí o způsobu vnějšího označení a odznacích celní správy, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy

Ministerstvo financí stanoví podle § 21 odst. 3 a § 28 odst. 3 zákona č. 13/1993 Sb. , celní zákon, ve znění zákona č. 113/1997 Sb. a zákona č. 1/2002 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1 Předmět úpravy

Touto vyhláškou se stanoví

a) odznaky celní správy, způsob vnějšího označení příslušníků celní správy (dále jen "celník") a vzory služebních stejnokrojů celníků,

b) způsob zvláštního barevného provedení a označení služebních vozidel celní správy,

c) vzor a náležitosti služebního průkazu.

§ 2 Odznaky celní správy

Odznaky celní správy jsou

a) identifikační znak celní správy, který je tvořen

1. raženým kovovým plastickým oválem stříbrné barvy s patinou (starostříbro), má uprostřed znak Merkura doplněný po stranách třemi lipovými listy; v horní části je nápis "ČESKÁ REPUBLIKA" a v dolní části nápis "CELNÍ SPRÁVA", pod nímž je čtyřmístné identifikační číslo, vzor je vyobrazen v příloze č. 1 obr. 1a,

2. žlutým čtyřmístným číslem na černém podkladě nebo černým čtyřmístným číslem na šedém podkladě, vzor je vyobrazen v příloze č. 1 obr. 1b,

b) symbol celní správy, který má tvar otevřené podkovy, se světle modrým obvodovým pásem, uvnitř kterého je tvar podkovy zvýrazněn dvěma tmavomodrými rovnoběžnými křivkami. Podkova je nahoře zakončena dvěma vlnovkovitými pásy, vymezenými světle modrými okraji, z nichž horní pás je kratší než spodní pás. V horních rozích, vedle kratšího vlnovkovitého pásu, jsou umístěny tři zlaté lipové listy. Uvnitř podkovy je v tmavomodrém poli umístěn zlatý znak Merkura. Ve vrcholu podkovy, uvnitř vlnovkovitých pásů, je velkými černými písmeny uveden nápis "ČESKÁ REPUBLIKA" a ve spodní části podkovy v obvodovém světle modrém pásu je velkými bílými písmeny uveden nápis "CLO - DOUANE". Vyobrazení symbolu celní správy je uvedeno v příloze č. 1 obr. 2.

§ 3 Vzory služebních stejnokrojů

(1) Služební stejnokroje tvoří sestavy součástí služební výstroje určené pro jednotné vystrojení celníků. Vnější vzhled služebních stejnokrojů je charakterizován barvou a střihem stejnokrojů, vnějším označením a odznaky celní správy a hodnostním označením celníků. Ke služebnímu stejnokroji se nosí čepice, zimní čepice, lodička, klobouk nebo pracovní čepice se štítkem.

(2) Služební stejnokroj 97 je charakterizován kombinací tmavomodré a šedé barvy. Základní složení služebního stejnokroje 97 a jeho doplňky jsou uvedeny v příloze č. 2 .

(3) Služebně pracovní stejnokroj 97 a kombinéza 97 jsou tmavomodré barvy a jsou určeny ke speciálním činnostem.

(4) Služební stejnokroje se podle účelu použití vyskytují v různých druzích a různých sestavách součástí služební výstroje. Vyobrazení služebních stejnokrojů je uvedeno v příloze č. 3 .

§ 4 Způsob vnějšího označení celníků

(1) Celníci, kteří nosí služební stejnokroj 97, jsou na rukávě stejnokroje označeni rukávovým znakem celní správy, který tvoří velký státní znak České republiky se slovy "CELNÍ SPRÁVA" v bílém a červeném orámování na podkladě tmavomodré barvy (dále jen "rukávový znak"). Vyobrazení rukávového znaku je uvedeno v příloze č. 1 obr. 3.

(2) Celníci, kteří nosí služebně pracovní stejnokroj 97 a kombinézu 97, jsou, vedle označení rukávovým znakem uvedeným v odstavci 1 , dále označeni na bundě služebně pracovního stejnokroje 97 a kombinéze 97 žlutým nápisem "CELNÍ SPRÁVA", který tvoří žlutá písmena na tmavém podkladě. Vyobrazení žlutého nápisu "CELNÍ SPRÁVA" je uvedeno v příloze č. 1 obr. 4.

(3) Celníci plnící zvláštní úkoly v rámci činnosti pověřeného celního orgánu1) , kteří nosí služebně pracovní stejnokroj 97 a kombinézu 97, jsou při plnění zvláštních úkolů označeni na bundě služebně pracovního stejnokroje 97 a kombinéze 97 černým nápisem "CELNÍ SPRÁVA", který tvoří černá písmena na šedém podkladě. Vyobrazení černého nápisu "CELNÍ SPRÁVA" je uvedeno v příloze č. 1 obr. 5.

§ 5 Drobné stejnokrojové doplňky

Drobné stejnokrojové doplňky tvoří kromě doplňků uvedených v § 2 a 3 podbradníky, lampasy, výšivky, útvarové znaky, odznaky na čepici a stejnokrojové knoflíky. Vyobrazení útvarových znaků, odznaků na čepici a stejnokrojových knoflíků je uvedeno v příloze č. 1 obr. 6 až 8.

§ 6 Umístění vnějšího označení a odznaků celní správy na služebním stejnokroji

(1) Při nošení služebního stejnokroje 97 je rukávový znak na levém rukávu a identifikační znak celní správy na levé straně prsou celníka.

(2) Při nošení služebně pracovního stejnokroje 97 a kombinézy 97 jsou rukávový znak a identifikační znak celní správy umístěny obdobně, jak je uvedeno v odstavci 1 . Dále na levé straně prsou a na zádech bundy služebně pracovního stejnokroje 97 a kombinézy 97 celníka je žlutý nápis "CELNÍ SPRÁVA". Útvarový znak je umístěn na pravém rukávu pracovního stejnokroje 97 a kombinézy 97.

§ 7 Další součásti služební výstroje

Ke služebním stejnokrojům uvedeným v § 3 se mohou používat další součásti služební výstroje, dále reflexní, ochranné nebo jiné prostředky se žlutým, světle modrým nebo bílým nápisem "CELNÍ SPRÁVA"; reflexními prostředky se rozumí součásti žluté barvy s bílým nápisem "CELNÍ SPRÁVA" na zeleném podkladě.

§ 8 Hodnostní označení

(1) Součástí služeb ho stejnokroje je hodnostní označení 2) .

(2) U součástek služebního stejnokroje 97 se hodnostní označení upevňuje na navlékací podložku pro hodnostní označení tmavomodré barvy, která se navléká na všitý navlékací pásek, umístěný na levém rukávě nad rukávovým znakem celní správy, hrotem směrem dolů.

§ 9 Zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel celní správy

(1) Služební vozidlo celní správy zvláštního barevného provedení a označení je bílé barvy s vodorovným bílomodrým pruhem na bočních stranách a přední a zadní části vozidla. Na bočních stranách a zadní části vozidla je černobílý nápis "CELNÍ SPRÁVA". Nápis tvoří velká černá písmena na podkladě bílé barvy. Na bočních stranách a přední části vozidla je symbol celní správy.

(2) Služební vozidlo celní správy, které nemá zvláštní barevné provedení stanovené v odstavci 1 , a přitom se označuje jako služební vozidlo celní správy, je označeno

a) černobílým nápisem "CELNÍ SPRÁVA" na bočních stranách a zadní části vozidla a na přední části vozidla symbolem celní správy,

b) černobílým samolepicím nebo magnetickým nápisem "CELNÍ SPRÁVA" na bočních stranách, přední a zadní části vozidla, nebo

c) za čelním sklem vozidla identifikační kartou vozidla, která je tvořena symbolem celní správy, nápisem "SLUŽEBNÍ VOZIDLO CELNÍ SPRÁVA" tvořeným z velkých modrých písmen a obdélníku pro uvedení registrační značky. Identifikační karta vozidla má podklad modré barvy s podtiskem opakujících se slov "CLO - DOUANE", která jsou tvořena velkými písmeny a v horní části a spodní části pod obdélníkem pro uvedení registrační značky devíti lipových listů. Vyobrazení identifikační karty vozidla je uvedeno v příloze č. 4 .

(3) Barevné provedení a označení služebních vozidel celní správy podle odstavců 1 a 2 písm. a) je vyobrazeno v příloze č. 5 .

§ 9a Prokazování příslušnosti k celní správě služebním průkazem

Vzor a náležitosti služebního průkazu, kterým celník prokazuje příslušnost k celní správě v případě, že při výkonu služby nenosí služební stejnokroj, jsou uvedeny v příloze č. 6 k této vyhlášce.

§ 10 Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
Ing. Rusnok v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 3 odst. 3 zákona č. 185/2004 Sb. , o Celní správě České republiky.

2) § 8 zákona č. 361/2003 Sb. , o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

Příloha č. 1 Vyobrazení identifikačního znaku celní správy, symbolu celní správy, rukávového znaku, nápisu "CELNÍ SPRÁVA", útvarového znaku, odznaků na čepici a stejnokrojových knoflíků


Identifikační znak celní správy
Obr. 1 a

Identifikační znak celní správy
Obr. 1 b

Symbol celní správy
Obr. 2

Rukávový znak
Obr. 3

Žlutý nápis "CELNÍ SPRÁVA"
Obr. 4

Černý nápis "CELNÍ SPRÁVA"
Obr. 5

Útvarový znak (skupina operativního nasazení
Obr. 6


Odznaky na čepici - zlatý, stříbrný
Obr. 7

Stejnokrojové knoflíky

obr. 8

Příloha č. 2 Základní složení služebního stejnokroje 97

Základní složení služebního stejnokroje 97 tvoří tyto součástky:

a) tmavomodrá čepice se štítkem (u žen tmavomodrý klobouček),

b) tmavomodré sako,

c) tmavomodrá bunda do pasu,

d) šedé kalhoty (u žen též šedá sukně),

e) světle modrá košile s dlouhým rukávem (u žen světle modrá halenka s dlouhým rukávem),

f) světle modrá košile s krátkým rukávem (u žen světle modrá halenka s krátkým rukávem),

g) tmavomodrá vázanka,

h) černé ponožky bavlněného typu (u žen též ponožky polyamid a punčochové kalhoty tělově tmavé),

i) černé polobotky (u žen černé lodičky).

Doplňky služebního stejnokroje 97
Doplňky služebního stejnokroje 97 tvoří tyto součástky:

a) tmavomodrá čepice se štítkem letní,

b) tmavomodrá čepice zimní,

c) tmavomodrá čepice lodička,

d) tmavomodrá bunda s kožešinovou vložkou,

e) tmavomodrá bunda s termovložkou,

f) tmavomodrá bunda letní s podšívkou,

g) tmavomodré kalhoty oteplovací,

h) tmavomodrá vesta textilní,

i) tmavomodrý pulovr,

j) tmavomodrý svetr,

k) černé mokasíny,

l) černé kozačky,

m) černé lodičky letní,

n) černá obuv kotníčková,

o) černé kanady,

p) rukavice kožené zimní černé,

q) rukavice kožené letní černé,

r) šála šedá,

s) opasek kožený černý,

t) ponožky černé vlněného typu,

u) spona k vázance,

v) hodnostní označení.

Příloha č. 3 Vyobrazení služebních stejnokrojů 97, služebně pracovního stejnokroje 97 a kombinézy 97

Služební stejnokroj 97

Služebně pracovní stejnokroj 97

Kombinéza 97


Příloha č. 4 Vyobrazení identifikační karty vozidla celní správy

Příloha č. 5 Vyobrazení barevného provedení a označení služebních vozidel celní správy podle § 9 odst. 1 a 2 písm. a)


Příloha č. 6 Vyobrazení služebního průkazu

Přední strana služebního průkazu celníka Zadní strana služebního průkazu celníka

Přechodná a závěrečná ustanovení z novel

K zákonu se váže novela č. 332/2005 Sb., její přechodné ustanovení je čl. II