Program Zákon

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 3. dubna 1997 bylo v Bruselu podepsáno Rozhodnutí č. 1/97 Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé týkající se cel aplikovaných Českou republikou na dovozy zpracovaných zemědělských výrobků původem ve Společenství. Rozhodnutí č. 1/97 nahrazuje tabulku II Protokolu č. 3 Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé.*)

Rozhodnutí č. 1/97 vstoupilo v platnost na základě svého článku 2 dnem 3. dubna 1997.
České znění Rozhodnutí se vyhlašuje současně.

ROZHODNUTÍ Č. 1/97
Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a
Českou republikou na straně druhé ze dne 3. dubna 1997 týkající se cel aplikovaných Českou republikou na dovozy zpracovaných zemědělských výrobků původem ve Společenství

Rada přidružení,
majíc na zřeteli Evropskou dohodu zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé1) a zejména s ohledem na článek 6(1) Protokolu 3 o obchodu mezi Českou republikou a Společenstvím se zemědělskými výrobky nezahrnutými v Příloze II Smlouvy o ES,
jelikož dle ustanovení Protokolu 3 se Česká republika zavázala stanovit jak zemědělskou část, tak nezemědělskou část dávek aplikovaných při dovozu ze Společenství na zboží obsažené v tomto Protokolu a snížit nezemědělskou část podle časového rozvrhu uvedeného v tabulce 2 Přílohy tohoto Protokolu,
jelikož Česká republika vypočetla ve shodě
s články 1 a 2 Protokolu 3 zemědělské komponenty, které nahradí současné dávky ve shodě s časovým rozvrhem uvedeným v článku 5 (2) tohoto Protokolu, rozhodla takto:

ČLÁNEK 1

Cla aplikovaná při dovozu do České republiky na zpracované zemědělské výrobky původem ve Společenství obsažené v Protokolu 3 o obchodu mezi Českou republikou a Společenstvím se zemědělskými výrobky nezahrnutými v Příloze II Smlouvy o ES jsou stanovena v Příloze tohoto Rozhodnutí.

ČLÁNEK 2

Toto Rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 3. dubna 1997.
Dáno v Bruselu dne 3. dubna 1997

G. Testa v. r.
J. Konečný v. r.
tajemníci
Za Radu přidružení: H. Van Mierlo v.r. předseda

PŘÍLOHA

Clo uplatňované na dovozy zpracovaných zemědělských výrobků původem ve Společenství do České republiky

CN kód

Zboží

Sazba v %

1997

1998

1999

2000 a dále

O 403

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a ostatní kysané nebo acidofilní mléko

 

 

 

 

r

a smetana, těž zahuštěně nebo s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo ochucené nebo s přídavkem

ovoce, ořechů nebo kakaa

 

 

 

O 40310

- jogurt:

 

 

 

 

- - ochucený nebo s přídavkem ovoce, ořechů nebo kakaa:

- - - v prášku, zrnech nebo v jiné pevné formě s obsahem mléčných tuků:

O 4031051

- - - - nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních

10.0

10.0

10.0

10.0

O 4031053

- - - - převyšujícím 1,5 %, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních

10.0

10.0

10.0

10.0

O 4031059

- - - - převyšujícím 27% hmotnostních

10.0

10.0

10.0

10.0

- - - ostatní, s obsahem mléčných tuků:

O 4031091

- - - - nepřesahujícím 3 % hmotnostní

15.0

15.0

15.0

15.0

O 4031093

- - - - převyšujícím 3 %, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních

15.0

15.0

15.0

15.0

O 4031099

- - - - převyšujícím 6 % hmotnostních

10.0

10.0

10.0

10.0

O 40390

- ostatní:

- - ochucené nebo s přídavkem ovoce, ořechů nebo kakaa

- - -v prášku , zrnech nebo v jiné pevné formě, s obsahem mléčných tuků:

O 4039071

- - - - nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních

*max

max

max

max

O 4039073

- - - - převyšujícím 1,5 %, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních

max

max

max

max

O 4039079

- - - - převyšujícím 27% hmotnostních

24.4

22.5

22.5

22.5

- - - ostatní , s obsahem mléčných tuků:

O 4039091

- - - - nepřesahujícím 3 % hmotnostní

16.5

12.0

12.0

12.0

O 4039093

- - - - převyšujícím 3 %, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních

17.3

13.0

13.0

13.0

O 4038099

- - - - převyšujícím 6 % hmotnostních

21.4

18.5

18.5

18.5

 

 

 

 

 

O 405

Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka; pomazánky z mléčných tuků

O 40820

- pomazánky z mléčných tuků:

O 4052010

- - s obsahem tuků stejným nebo převyšujícím 39 %, avšak nepřesahujícím 60% hmotnostních

4.1

4.1

4.1

4.1

O 4052030

- - s obsahem tuku stejným nebo převyšujícím 60 %, avšak nepřesahujícím 75% hmotnostních

4.1

4.1

4.1

4.1

1517

Margarín; přípravky nebo směsi jedlých živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí

 

 

 

 

různých tuků nebo olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla 1516

151710

- margarin, vyjma tekutý margarin:

 

 

 

 

15171010

- - s obsahem mléčných tuků převyšujícím 10%, avšak nepřesahujícím 15 % hmotnostních

20.0

20.0

20.0

20.0

151790

- ostatní:

 

 

 

 

15179010

-- s obsahem mléčných tuků převyšujícím 10%, avšak nepřesahujícím 15 % hmotnostních

20.0

20.0

20.0

20.0

 

 

 

 

 

1704

Cukrovinky ( včetně bílé čokolády ) neobsahující kakao

170410

- žvýkací guma též obalená cukrem:

17041011 až 17041019

- - s obsahem měně než 60 % hmotnostních sacharózy(včetně invertovaného cukru vyjádřeného jako sacharóza )

7.5

7.5

7.5

7.5

17041091 až
17041099

- - s obsahem 60 % hmotnostních nebo více sacharózyvčetně invertovaného cukru vyjádřeného jako sacharóza)

7.5

7.5

7.5

7.5

170490

- ostatní:

1 7049010

- - výtažky z lékořice s obsahem více než 10 % hmotnostních sacharózy, bez přísad jiných látek

7.5

7.5

7.5

7.5

17049030

- - bílá čokoláda

7.5

7.5

7.5

7.5

17049051 až

17049099

- - ostatní

9.4

7.5

7.5

7.5

 

 

 

 

 

1803

Kakaová hmota, též odtučněná

3.0

3.0

3.0

3.0

1804 0000

Kakaové máslo, kakaový tuk a kakaový olej

0.8

0.8

0.8

0.8

1805 0000

Kakaový prášek bez přísady cukru nebo jiných sladidel

5.0

5.0

5.0

5.0

1806

Čokoláda, a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao

180610

- kakaový prášek s přísadou cukru nebo jiných sladidel

8.3

6.0

6.0

6.0

180620

- ostatní přípravky v blocích, v tabulkách a tyčích o hmotnosti větší než 2 kg nebo v tekutém nebo

v těstovitém stavu nebo ve formě prášku, granulí a podobně, v nádobách nebo v přímém balení

s obsahem o hmotnosti vyšší než 2 kg:

18062010

- - obsahující 31 % hmotnostních nebo více kakaového másla nebo obsahující 31 % hmotnostních

13.5

12.7

12.7

12.7

nebo více kombinace kakaového másla a mléčného tuku

18062030

- - obsahující 25 % nebo více, ale méně než 31 % hmotnostních kombinace kakaového másla

9.5

7.6

7.6

7.6

a mléčného tuku

- - ostatní:

 

 

 

 

18062050

- - - obsahující 18 % hmotnostních nebo více kakaového másla

6.0

6.0

6.0

18062070

- - -čokoládová mléčná drobenka

8.9

6.9

6.9

6.9

18062080

- - - čokoládové polevy

9.4

7.5

7.5

7.5

1 8062095

- - - ostatní

9.4

7.5

7.5

7.5

180631 00

- - plněné

11.4

10.0

10.0

10.0

1 8 0632

- -neplněné

11.6

10.0

10.0

10.0

180690

- ostatní

9.4

7.5

7.5

7.5

1901

Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující

kakao nebo obsahující méně než 40 % hmotnostních kakaa ve zcela odtučněném základu,jinde

neuvedené ani nezahrnuté; potravinové přípravky ze zboží čísel 0401 - 0404; neobsahující kakao nebo

obsahující měně než 5 % hmotnostních kakaa v celkovém odtučněném základu, jinde neuvedené

ani nezahrnuté

190110

- přípravky pro dětskou výživu v balení pro drobný prodej

5.5

5.5

5.5

5.5

190120

- směsi a těsta pro pří pravu pekařského, jemného nebo trvanlivého pečiva čísla 1905

5.5

5.5

5.5

5.5

190190. ~

- ostatní

6.1

4.9

4.9

4.9

1902

Těstoviny, těž vařené nebo nadívané masem nebo jinými nádivkami nebo jinak upravené, jako špagety, makarony, nudle, široké nudle, noky, ravioli, cannelloni, kuskus, též připravený

- těstoviny nevařené, nenadívané ani jinak připravené:

19021100

- - obsahující vejce

19.2

19.2

19.2

19.2

190219

- - ostatní

19.2

19.2

19.2

19.2

190220

- nadívané těstoviny, též vařené nebo jinak připravené:

19022091 až

19022099

- - ostatní

10.0

10.0

10:0

10:0

190230

-ostatní těstoviny:

 

 

 

 

19023010

- - sušené

19.0

19.0

19.0

19.0

19023090

- - ostatní

17.4

17.4

17.4

17.4

190240:

- kuskus

5.5

3.7

1.9

0.0

1903

Tapioka a její náhražky ze škrobu ve tvaru vloček, zrn, perel, prachu a v podobných tvarech

2.0

1.3

0.7

0.0

1904

Výrobky z obili získané bobtnáním nebo pražením (např. pražené kukuřičné vločky - corn flakes); obiloviny (jiné než kukuřice) v zrnech nebo ve formě vloček nebo jinak zpracovaná zrna (kromě mouky a krupice), předvařené nebo jinak připravené, jinde neuvedené ani nezahrnuté

 

 

 

190410

- výrobky z obili získané bobtnáním nebo pražením:

 

 

 

 

19041010

- - z kukuřice

4.5

4.5

4.0

3.0

19041030

- - z rýže

0.0

0.0

0.0

0.0

19041090

- - ostatní

4.5

4.5

4.0

3.0

190420

-připravené potraviny získané z nepražených obilných vloček nebo ze směsí nepražených obilných

vloček a pražených obilných vloček nebo nabobtnalého obilí:

- - ostatní:

19042091

- - - z kukuřice

4.5

4.5

4.0

3.0

19042095

- - - z rýže

0.0

0.0

0.0

0.0

19092099

- - - ostatní

4.5

4.5

4.0

3.0

190490

- ostatní:

19049010

- rýže

0.0

0.0

0.0

0.0

19949090

- - ostatní

4.5

4.5

4.0

3.0

1905

Pekařské zboží, jemné nebo trv. pečivo, též s přídáním kakaa; hostie, prázdné oplatky používané pro

farmaceutické účely, oplatky, sušené těsto z mouky, škrobu v listech a podobné výrobky

190510

- křupavý chléb zvaný "knäckebrot"

4.5

4.5

4.5

4.5

190520

- perník:

18052010

- - s obsahem méně než 30 % hmotnostních sacharóz (včetně invertovaného cukru vyjádřeného

5.0

5 . 0

5.0

5.0

jako sacharóza)

.19052030

- - s obsahem 30 % nebo vyšším, avšak nižším než 50 % hmotnostních sacharózy (včetně

5.0

5.0

5.0

5.0

invertovaného cukru vyjádřeného jako sacharóza)

19052090

- - - obsah 50 % hmotnostních nebo vyšším sacharázy ( včetně invertovaného cukru vyjádřeného jako sacharóza)

6.4

6.4

5.9

5.0

190530

- sladké sušenky; oplatky a malé oplatky :

--zcela nebo částečně polévané čokoládou nebo jinými přípravky obsahujícími kakao:

19053011

- - - balení pro okamžitou spotřebu o netto obsahu nepřesahujícím 85 g

6.3

5.0

5.0

5.0

190531719

- - - ostatní

6.3

5.0

5.0

5.0

- -ostatní:

- - - sladké sušenky:

19053030

- - - - obsahující 8 % hmotnostních nebo více mléčného tuku

7.8

7.0

7.0

7.0

- - - - ostatní

19053051

- - - - - dvojité (slepované) sušenky plněné

7.8

7.0

7.0

7.0

19053059

- - - - - ostatní

6.3

5.0

5.0

5.0

- - - oplatky a malé oplatky

19053091

- - - - slané, též plněné

5.0

5.0

5.0

5.0

19053099

- - - - ostatní

5. 0

5 . 0

5 . 0

5.0

190540

- suchary, opékaný chléb a podobné opékané výrobky

5.0

5.0

5.0

5.0

190590

- ostatní

5.0

5.0

5.0

5.0

2101

Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy, čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výrobků nebo

na bázi kávy, čaje nebe maté; pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, esence

(tresti) a koncentráty z nich

- výtažky, esence a koncentráty z kávy a přípravky se základem z těchto výtažků, esencí nebo

koncentrátů nebo se základem z kávy:

210112

- - přípravky se základem z výtažků, esencí nebo koncentrátů nebo se základem z kávy:

21011298

- - - ostatní

1.9

1.9

1.9

1.9

210120

- výtažky, esence (tresti) a koncentráty z čaje nebo z maté a přípravky na bázi těchto výtažků, esencí(trsetí) nebo koncentrátů nebo na bázi čaje nebo maté

1.9

1.9

1.9

1.9

210130

- pražená čekanka a jiné pražené náhražky kávy a výtažky , esence ( tresti ) a koncentrát y z nich

10.0

8 . 0

0.0

8 . 0

2102

Droždí (aktivní nebo neaktivní); jiné neaktivní jednobuněčné mikroorganismy, vyjma očkovacích látek

čísla 3002; hotové prášky do pečiva:

210210

- aktivní droždí:

21021010

- - kultivované násadové kvasinky (kvasinkové kultury)

8.5

8.0

8.0

8.0

21021031 až 21021039

- - chlebové kvasnice

7.0

7.0

7.0

6.8

21021090

- - ostatní

7.0

7.0

7.0

6.8

210220

- neaktivní droždí; jiné neaktivní jednobuněčně mikroorganismy:

 

 

 

 

- - neaktivní droždí :

21022011

- - - v tabletách, kostkách nebo podobných tvarech, nebo v balení pro okamžitou spotřebu o netto

7.0

7.0

7.0

6.8

hmotnosti nepřesahující 1 kg

21023000

-hotové prášky do pečiva

4.5

4.5

4.5

4.5

2103

Přípravky pro omáčky a připravené omáčky; kořenité směsi a směsi přísad pro ochucení; hořčičná

moučka a připravená hořčice

210310

- sojová omáčka

0.0

0.0

0.0

0.0

210320

-. kečup a jiné omáčky z rajčat

6.3

5.0

5.0

5.0

210330

- hořčičná moučka a připravená hořčice:

 

 

 

 

21033090

- - připravená hořčice

4.5

4.5

4.5

4.5

210390

- ostatní:

21039090

- - ostatní

5.0

5.0

5.0

5.0

2104

Přípravky pro polévky a bujóny; připravené polévky a bujóny; homogenizované směsi potravinových přípravků

210410

- přípravky pro polévky a bujóny; připravené polévky a bujóny

4.0

4.0

4.0

4.0

210420

- homogenizavané směsi potravinových přípravků

4.5

4.5

4.5

4.5

2105

Zmrzlina, eskymo a p odobné výrobky , též s obsahem kakaa

15.0

15.0

15.0

15.0

2106

Potravinové přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté

21 0 610

- bílkovinné koncentráty a bílkovinné texturované látky

4.4

4.4

4.4

4.0

210690

- ostatní:

21069010

- - sýrové fondues

4.1

4.1

4.1

4.1

21069020

- - složené alkoholické přípravky, jiné než založené na vonných látkách, používané k výrobě nápojů

12.5

12.5

12.5

12.5

- - ostatní:

21069092

- - - neobsahující mléčné tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu nebo škrob, nebo obsahující méně

4.1

4.1

4.1

4.1

než 1,5 % hmot. mléčných tuků, méně než 5 % hmot. sacharózy nebo izoglukózy, méně než 5 %

 

 

 

 

hmotnostních glukózy nebo škrobu

 

 

 

 

21069098

- - - ostatní

4.1

4.1

4.1

4.1

2202

Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná

a jiné nealkoholické nápoje, vyjma ovocné nebo zeleninov é šťávy čísla 2009

220210

- voda, včetně minerálních vod a sodovek s přísadou cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná

15.0

15.0

15.0

15.0

220290

- ostatní:

22029010

- - neobsahující výrobky čísel 0401 až 0404 ani tuk y získané z výrobků těchto čísel

5.5

5.5

5.5

5.5

- - ostatní, s hmotnostním obsahem tuků získaných z výrobků čísel 0401 až 0404:

22029091

- - nižším než 0,2 %

6.2

6.2

6.2

6.2

22029095

- - 0 , 2 % nebo vyšším avšak nižším než 2%

max

max

max

max

22029099

- - - 2 % nebo vyšším

max

max

max

max

2203

Pivo ze sladu

14.0

14.0

14.0

14.0

2205

Vermut a ostatní v í no z čerstvých hroznů , připravené pomocí aromatických bylin nebo jiných

10.0

10.0

10.0

10.0

aromatických látek

2208

Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu menším než 80 % vol.; destiláty, likéry

a jiné lihové nápoje, alkoholické přípravky zahrnující druhy používané pro výrobu nápojů

220820

- destiláty z vinných matolin nebo hroznů:

12.5

12.5

12.5

12.5

220830

- whisky

5.0

5.0

5.0

5.0

220840

- rum u tafia

7.5

7.5

7.5

7.5

220850

- džin a jalovcová

7.5

7.5

7.5

7.5

220860

- vodka:

- - s objemovým obsahem alkoholu nepřesahujícím 45,4 % vol., v nádobách o obsahu:

22086011

- - - nepřesahujícím 2 litry

15**

15**

15**

15**

2208 6 019

- - - převyšujícím 2 litry

15**

15**

15**

15**

- - s objemovým obsahem alkoholu převyšujícím 45,4 % vol., v nádobách o obsahu:

22086091

- - - nepřesahujícím 2 litry

25.0

25 . 0

25.0

25.0

22086099

- - - převyšujícím 2 litry

25.0

25.0

25.0

25. 0

220870

- likéry:

 

 

 

 

2208 7 010

- - v nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litry

15.0

15.0

15.0

15.0

22087090

- - v nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry

25.0

25.0

25.0

25.0

220890

- ostatní:

 

 

 

 

- - arak v nádobách o obsahu:

22089011

- - - nepřesahujícím 2 litry

15.0

15.0

15.0

15.0

22089019

- - - převyšujícím 2 litry

15.0

15.0

15.0

15.0

- - slivovice, hruškovice nebo třešňovice (vyjma likéry), v nádobách o obsahu:

22089033

- - - nepřesahujícím 2 litry

15.0

15.0

15.0

15.0

22089038

- - - převyšujícím 2 litry

25.0

25.0

25.0

25.0

- - ostatní destiláty likéry a jiné lihové nápoje v nádobách a obsahu:

 

 

 

 

- - - nepřesahujícím 2 litry

22089041

- - - - ouzo

25.0

25. 0

25.0

25.0

- - - - ostatní:

- - - - - destiláty (vyjma likéry) :

- - - - - - z ovoce:

22089045

- - - - - - - kalvados

25.0

25.0

25.0

25.0

22089048

- - - - - - - ostatní

25.0

25.0

25.0

25.0

- - - - - - ostatní:

22089052

- - - - - - - korn

25.0

25.0

25.0

25.0

22089057

- - - - - - - ostatní

25.0

25.0

25.0

25.0

22089069

- - - - - ostatní lihové nápoje

15.0

15.0

15.0

15.0

- - - převyšujícím 2 litry:

- - - - destiláty (vyjma likéry):

22089071

- - - - - z ovoce

25.0

25.0

25.0

25.0

22089074

- - - - ostatní

25.0

25.0

25.0

25.0

22089078

- - - - likéry a ostatní lihové nápoje

25.0

25.0

25.0

25.0

- - nedenaturovaný ethylalkohol s objemovým obsahem alkoholu menším než 80 % vol., v nádobách o

 

 

 

 

obsahu:

 

 

 

 

22089091

- - - nepřesahujícím 2 litry

25.0

25.0

25.0

25.0

22089099

- - - převyšujícím 2 litry

25.0

25.0

25.0

25.0

3302

Směsi vonných látek a směsi (včetně lihových roztoků ) na bázi jedné nebo více těchto látek, užívané

jako suroviny v průmyslu; ostatní přípravky na bázi vonných látek, užívané k výrobě nápojů

330210

- druhy používané v potravinářském průmyslu nebo k výrobě nápojů:

- -druhy používané k výrobě nápojů:

- - - přípravky obsahující všechny aromatické složky charakterizující daný nápoj

33021010

- - - - mající skutečný objemový obsah alkoholu převyšující 0;5 % vol.

12.5

12.5

12.5

12.5

- - - ostatní

33021021

- - - - - neobsahující mléčné tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu nebo škrob, nebo obsahující méně

4.1

4.1

4.1

4.1

než 1,5 % hmot. mléčných tuků, méně než 5 % hmot. sacharózy nebo izoglukózy, méně než 5 %

hmot. glukózy nebo škrobu

33021029

- - - - - ostatní

4.1

4.1

4.1

4.1

* Clo je kalkulováno na základě cenových rozdílů základních zemědělských produktů na světovém trhu a českém trhu.
** Toto clo je uplatňováno na dovoz vodky číslo 22086011 a 22086019 v rámci celkov
é roč ní kvóty 80 000 hl.Všechny dovozy nad tuto kvótu podléhají clu ve výši 25 %

Poznámky pod čarou

*) Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a. Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé ze dne 4. října 1993 byla vyhlášena pod č. 7/1995 Sb.

1) OJ EC č. L 360, 31. 12. 1994, str.2.