Program Zákon

Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 650. výročí založení pražského arcibiskupství a položení základního kamene ke Katedrále sv. Víta

Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb. , o České národní bance:

§ 1

(1) U příležitosti 650. výročí založení pražského arcibiskupství a položení základního kamene ke Katedrále sv. Víta se vydávají pamětní stříbrné dvousetkoruny (dále jen "dvousetkoruna").

(2) Dvousetkoruna se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení určeném pro sběratelské účely s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen "zvláštní provedení").

(3) Dvousetkoruna v běžném i zvláštním provedení se razí ze slitiny obsahující 900 dílů stříbra a 100 dílů mědi. Hmotnost dvousetkoruny je 13 g, její průměr 31 mm a síla 2,3 mm. Hrana dvousetkoruny v běžném provedení je vroubkovaná, hrana dvousetkoruny ve zvláštním provedení je hladká. Při ražbě dvousetkoruny v běžném i zvláštním provedení je povolena odchylka nahoru i dolů v hmotnosti 0,13 g, v průměru 0,1 mm, v síle 0,1 mm a v obsahu stříbra 0,5 %.

§ 2

(1) Na líci dvousetkoruny je velký státní znak České republiky. Při spodním okraji mince je v neuzavřeném opisu název státu "ČESKÁ REPUBLIKA". Pod státním znakem vpravo je ve dvou řádcích označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky "200 Kč", vlevo značka mincovny, která dvousetkorunu razila.

(2) Na rubu dvousetkoruny je vyobrazena východní část Katedrály sv. Víta v perspektivě. V pravé části mince je umístěn znak pražského arcibiskupství, který částečně překrývá vyobrazení katedrály. Při spodním a pravém okraji mince je v neuzavřeném opise text "ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉ KATEDRÁLA SV. VÍTA". Nad opisem jsou v pravé dolní části mince umístěny ve dvou řádcích letopočty "1344" a "1994". Autorkou návrhu dvousetkoruny je akademická sochařka Jarmila Truhlíková-Spěváková. Iniciály jejího jména "JTS" jsou umístěny při spodním okraji mince v okenním oblouku katedrály vlevo od opisu.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 20. dubna 1994.

Guvernér:
Ing. Tošovský v. r.