Co je v daních nového

Periodický bulletin pro uživatele programu ZÁKON

Číslo 1/2007

Vydáno 27. prosince 2006

 

 

Co je v daních nového - Stručně

 

Čtyři nové předpisy

Nový zákoník práce č. 262/2006 Sb.

Vyhláška č. 577/2006 Sb., kterou se pro určení výše náhrady za spotřebovanou pohonnou hmotu stanoví průměrná cena pohonných hmot

Sdělení MSPV č. 554/2006 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2006 pro účely zákona o zaměstnanosti

 

Změny v pěti předpisech

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů byl k 1.1.2007 novelizován pětkrát.

1. novela - zákonem č. 362/2003 Sb. (nevelká změna v daňovém osvobození policajtů, hasičů a vojáků z povolání)

2. novela - zákonem č. 669/2004 Sb. (formální legislativní záležitost)

3. novela – zákonem č. 109/2006 Sb. (dvě drobné změny terminologické povahy)

4. novela – zákonem č. 112/2006 Sb. (daňový režim pro novou sociální dávku)

5. novela - zákonem č. 264/2006 Sb. (změny v daňovém osvobození "ostatních příjmů" u zaměstnanců)

 

Zákon č. 338/1992 Sb., o daních z nemovitostí byl k 1.1.2007 novelizován třikrát.

1. novela – zákonem č. 545/2005 Sb. (správa daně versus spoluvlastnické vztahy)

2. novela – zákonem č. 112/2006 Sb. (dvě drobné terminologické změny)

3. novela – zákonem č. 186/2006 Sb. (pojmů stavební pozemek a stavba)

 

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (prodloužení výjimky pro jednoduché účetnictví)

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (upřesněna definice sociální pomoci)

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních (velká novela)

 

Jeden klíčový předpis byl zrušen

Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách (zrušen novým zákoníkem práce)

 

Jeden předpis byl odložen

Služební zákon č. 218/2002 Sb. (účinnost základního předpisu o státních úřednících byla opět o dva roky odložena)

 

Materiály Ministerstva financí

Pokyn D-300 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (nový velký pokyn)

 

 

 

 

Co je v daních nového – Rozvláčně

 

Čtyři nové předpisy

Nový zákoník práce č. 262/2006 Sb.

Vyhláška č. 577/2006 Sb., kterou se pro určení výše náhrady za spotřebovanou pohonnou hmotu stanoví průměrná cena pohonných hmot

Vyhláška č. 549/2006 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2007

Sdělení MSPV č. 554/2006 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2006 pro účely zákona o zaměstnanosti

 

Změny v pěti předpisech

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů byl k 1.1.2007 novelizován pětkrát.

1. novela - zákonem č. 362/2003 Sb. (nevelká změna v daňovém osvobození policajtů, hasičů a vojáků z povolání)

2. novela - zákonem č. 669/2004 Sb. (formální legislativní záležitost)

3. novela – zákonem č. 109/2006 Sb. (dvě drobné změny terminologické povahy)

4. novela – zákonem č. 112/2006 Sb. (daňový režim pro novou sociální dávku)

5. novela - zákonem č. 264/2006 Sb. (změny v daňovém osvobození "ostatních příjmů" u zaměstnanců)

 

Zákon č. 338/1992 Sb., o daních z nemovitostí byl k 1.1.2007 novelizován třikrát.

1. novela – zákonem č. 545/2005 Sb. (správa daně versus spoluvlastnické vztahy)

2. novela – zákonem č. 112/2006 Sb. (dvě drobné terminologické změny)

3. novela – zákonem č. 186/2006 Sb. (pojmů stavební pozemek a stavba)

 

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (prodloužení výjimky pro jednoduché účetnictví)

 

Zákon č. 235/2006 Sb., o dani z přidané hodnoty (upřesněna definice sociální pomoci)

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních (velká novela)

 

Jeden klíčový předpis byl zrušen

Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách (zrušen novým zákoníkem práce)

 

Jeden předpis byl odložen

Služební zákon č. 218/2002 Sb. (účinnost základního předpisu o státních úřednících byla opět o dva roky odložena)

 

Materiály Ministerstva financí

Pokyn D-300 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (nový velký pokyn)