Program Zákon

Nařízení vlády o národním programu snižování emisí ze stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů

Vláda nařizuje podle § 6 odst. 3 zákona č. 86/2002 Sb. , o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 92/2004 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1

Toto nařízení1) zapracovává příslušný předpis Evropských společenství2) a stanoví národní program snižování emisí ze stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů (dále jen "Program").

§ 2

(1) Cílem Programu je snížení celkových ročních emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého a oxidů dusíku ze stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(2) K dosažení cíle podle odstavce 1 slouží emisní stropy pro tuhé znečišťující látky, oxid siřičitý a oxidy dusíku uložené k plnění orgánem ochrany ovzduší v plánu snížení emisí stávajícím zvláště velkým spalovacím zdrojům.

(3) Součet všech emisních stropů uložených k plnění stávajícím zvláště velkým spalovacím zdrojům nesmí překročit skupinové emisní stropy pro tuhé znečišťující látky, oxid siřičitý a oxidy dusíku a lhůty k jejich plnění, které jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

§ 3

Trvalým zastavením provozu zdroje zahrnutého do Programu, trvalým snížením jeho jmenovitého tepelného příkonu pod 50 MW nebo jeho změnou, v jejímž důsledku již nebude zdroj splňovat podmínky pro zahrnutí do Programu, bude zdroj z Programu vyřazen. Zároveň se sníží skupinové emisní stropy uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení, a to o hodnoty jeho podílů na skupinových emisních stropech. Podíly zdroje na skupinových emisních stropech jsou dány výpočtem provedeným ze skutečných ročních emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého a oxidů dusíku za 5 let provozování zdroje do roku 2000 včetně, přepočtem ze skutečně dosahovaných hodnot koncentrací jmenovaných znečišťujících látek v odpadním plynu na hodnoty emisních limitů stanovených zvláštním právním předpisem3) zvláště velkým spalovacím zdrojům, na které bylo vydáno stavební povolení u prvního objektu zdroje nebo jiné obdobné rozhodnutí (například povolení ke změně stavby u zdroje s výjimkou výstavby odsiřovacího zařízení zajišťujícího stupeň odsíření stanovený prováděcím právním předpisem) od 1. července 1987 do 31. prosince 2002.

§ 4

(1) Zdroje zahrnuté do Programu mohou části svých stanovených emisních stropů mezi sebou vzájemně vyměňovat.

(2) Vzájemnou výměnu částí emisních stropů podle odstavce 1 lze v plánu snížení emisí uplatnit za předpokladu, že část emisního stropu zdroje zahrnutého do Programu, o který bude jeho emisní strop navýšen, převezme jiný zdroj zahrnutý do Programu, jehož emisní strop se o převzatou část sníží.

(3) Pokud bude z Programu vyřazen zdroj, který převzal část emisního stropu jiného zdroje v souladu s odstavci 1 a 2 , bude převzatá část emisního stropu vrácena zpět k plnění zdroji, od kterého byla převzata.

§ 5

Nařízení vlády č. 112/2004 Sb., o Národním programu snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého a oxidů dusíku ze stávajících zvláště velkých spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, se zrušuje.

§ 6

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.

Předseda vlády: Ing. Topolánek v. r.
Ministr životního prostředí: RNDr. Bursík v. r.

Poznámky pod čarou

1) Je vydáno na základě a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje zapracovat příslušné předpisy Evropských společenství nařízením vlády.

2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES ze dne 23. října 2001 o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení.

3) Příloha č. 1 nařízení vlády č. 146/2007 Sb. , o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.

Příloha č. 1 STÁVAJÍCÍ ZVLÁŠTĚ VELKÉ SPALOVACÍ ZDROJEZAHRNUTÉ DO PROGRAMU

Provozovatel

Název a sídlo provozovny

ACTHERM, spol. s r. o.

48024091

ACTHERM, spol. s r. o., o. z. Chomutov, teplárna; Chomutov, Tovární 5533

AES Bohemia spol. s r. o.

25106481

AES Bohemia spol. s r. o.&037E037E Planá nad Lužnicí, Průmyslová

48 ArcelorMittal, Ostrava a

s. 4519

58 ArcelorMittal Ostrava a. s., závod 4 - energetika; Ostrava - Kunčice, Vratimovská

89 Biocel Paskov a

s. 2642

17 Biocel Paskov a. s.; Paskov, Zahradní

62 Cukrovary TTD a

s. 1619

41 Cukrovary TTD a. s., Dobrovice, Palackého náměs

1 Cukrovary TTD

s 1619

41 Culrovary TTD a. s, Cukrovar České Meziříčí; České Meziříčí, Osvobo

ní ČEZ, a

s. 4527

49 ČEZ, a. s., Elektrárna Mělník 2; Horní Poč

ly ČEZ, a

s. 4527

49 ČEZ, a. s, Elektrárna Mělník 3; Horní Poč

ly ČEZ, a

s. 4527

49 ČEZ, a. s., OJ Elektrárny Poříčí - provoz Elektrárna Poříčí; Trutnov 3, Kladská

66 ČEZ, a

s. 4527

49 ČEZ, a. s., Elektrárna Počerady; Počerad

57 ČEZ, a

s. 4527

49 ČEZ, a. s., OJ Elektrárny Poříčí, provoz Teplárna Dvůr Králové; Dvůr Králové nad Labem, 28. října

65 ČEZ, a

s. 4527

49 ČEZ, a. s., Elektrárna Dětmarovice; Dětmarovice

02 ČEZ, a

s. 4527

49 ČEZ, a. s., Elektrárna Chvaletice; Chvale

ce ČEZ, a

s. 4527

49 ČEZ, a. s., Elektrárna Tisová; Březová u Sokolova, Tiso

2 ČEZ, a

s. 4527

49 ČEZ, a. s., Elektrárna Ledvice, Bí

na ČEZ, a

s. 4527

49 ČEZ, a. s., Elektrárna Prunéřov 1; K

aň ČEZ, a

s. 4527

49 ČEZ, a. s., Elektrárna Prunéřov 2; K

aň ČEZ, a

s. 4527

49 ČEZ, a. s., Elektrárna Tušimice 2; Kadaň, Tušimi

9 Dalkia Česká republika, a

s. 4519

10 Dalkia Česká republika, a. s., Teplárna Olomouc; Olomouc, Tovární 90

44 Dalkia Česká republika, a

s. 4519

10 Dalkia Česká republika, a. s., Špičková výtopna Olomouc; Olomouc, Pavelkova 108

20 Dalkia Česká republika, a

s. 4519

10 Dalkia Česká republika, a. s., Teplárna Karviná; Karviná - Doly, Svobo

5 Dalkia Česká republika, a

s. 4519

10 Dalkia Česká republika, a. s Teplárna Československé armády; Karviná-Doly, Č

4 Dalkia Česká republika, a

s. 4519

10 Dalkia Česká republika, a. s., Teplárna Frýdek - Místek; Sviadnov, Nádražní

91 Dalkia Česká republika, a

s. 4519

10 Dalkia Česká republika, a. s., Teplárna Přerov; Přerov, Tovačovská 292

18 Dalkia Česká republika, a

s. 4519

10 Dalkia Česká republika, a. s., Elektrárna Třebovice I; Ostrava, Elektrárenská 556

17 Dalkia Česká republika, a

s. 4519

10 Dalkia Česká republika, a. s., Elektrárna Třebovice II; Ostrava, Elektrárenská 556

17 Dalkia Česká republika, a

s. 4519

10 Dalkia Česká republika, a. s., Teplárna Přívoz; Ostrava, Křisťanova

22 Dalkia Česká republika, a

s. 4519

10 Dalkia Česká republika, a. s., Teplárna Trmice; Trmice, Edisonova

53 Dalkia Česká republika, a

s. 4519

10 Dalkia Česká republika, a. s., Výtopna Mariánské Hory; Ostrava, Suderova 205

29 Dalkia Česká republika, a

s. 4519

10 Dalkia Česká republika, a. s., Teplárna Krnov; Krnov, Revoluční 96

51 DEZA, a

s. 0001

35 DEZA, a. s., Valašské Meziříčí - energetika; Valašské Meziříčí, Masarykova

53 EASTERN SUGAR ČESKÁ REPUBLIKA, a

s. 1619

79 EASTERN SUGAR ČESKÁ REPUBLIKA, a. s., Cukrovar Hrochův Týnec; Hrochův Týnec

13 EASTERN SUGAR ČESKÁ REPUBLIKA, a

s. 1619

79 EASTERN SUGAR ČESKÁ REPUBLIKA, a. s., Cukrovar Němčice nad Hanou; Němčice nad Hanou, Masarykova

79 ECK Generating, s. r

o. 6295

61 ECK Generating, s. r. o., Elektrárna Kladno; Kladno - Dubí, Dubská

57 Energetické centrum s. r

o. 2605

18 Energetické centrum s. r. o., Teplárna; Jindřichův Hradec, Ot

3 Energetika Kopřivnice, a

s. 6513

19 Energetika Kopřivnice, a. s.; Kopřivnice, Štefánikova

63 ENERGETIKA TŘINEC, a

s. 4767

96 ENERGETIKA TŘINEC a. s., E 2, Provozy teplárny a tepelná energetika; Třinec - Staré Město, Průmyslová

24 ENERGETIKA TŘINEC, a

s. 4767

96 ENERGETIKA TŘINEC a. s., E 3, Provozy teplárny a tepelná energetika; Třinec - Staré Město, Průmyslová

24 Energetika Vítkovice, a

s. 2585

12 Energetika Vítkovice, a. s.; Ostrava-Vítkovice,Výstavní 1144

03 ENERGIE Holding a

s. 2759

01 ENERGIE Holding a. s. Výtopna Litoměřice, K výtopně

87 ENERGOAQUA, a

s. 1550

61 ENERGOAQUA, a. s., Rožnov pod Radhoštěm; Rožnov pod Radhoštěm, 1. Máje

23 Energotrans, a

s. 4711

26 Energotrans, a. s., Elektrárna Mělník I; Horní Poč

ly ENERGY Ústí nad Labem, a

s. 2554

71 ENERGY Ústí nad Labem, a. s.; Ústí nad Labem, Žukovova

00 ENERGZET, a

s. 6348

23 ENERGZET, a. s., Teplárna; Brno, Jedovnická 2a/

03 Hexion Specialry Chemicals, a

s. 0001

71 Hexion Specialty Chemicals, a. s.; Sokolov, Tovární

93 International Power Opatovice, a

s. 4553

92 International Power Opatovice, a. s., Elektrárna Opatovice - EOP; Pardubice 2, Opatovice nad L

em Jablonecká teplárenská a realitní a

s. 6153

81 Jablonecká teplárenská a realitní a. s., Výtopna Brandl; Jablonec nad Nisou, Liberecká

04 Jablonecká teplárenská a realitní a

s. 6153

81 Jablonecká teplárenská a realitní a. s. Výtopna Rýnovice; Jablonec nad Nisou, Liberecká

04 JIP - Papírny Větřní, a

s. 4502

26 JIP - Papírny Větřní, a. s; Větř

2 KA Contracting ČR, s. r

o. 2511

71 KA - Contracting ČR, s. r. o., Teplárna Náchod; Náchod, Plhovská

44 KAUČUK, a

s. 2505

72 KAUČUK, a. s.; Kralupy nad Vltavou, O. Wichterleho

10 Lovochemie, a

s. 4910

62 Lovochemie, a. s.; Lovosice, Terezínsk

57 Mondi Packaging Paper Štětí a

s. 2616

16 Mondi Paclaging Paper Štětí a. s. -Energetika; Štětí, Litoměřická

72 Moravskoslezské cukrovary, a

s. 4690

64 Moravskoslezské cukrovary, a. s., Odštěp. záv. Opava; Opava -Vávrovice, Vávrovická

73 Moravskoslezské cukrovary, a

s. 4690

64 Moravskoslezské cukrovary, a. s., záv. Hrušovany nad Jevišovkou; Hrušovany nad Jevišovkou, Cukrovarská

57 OKD, a

s. 2686

54 OKD, a. s., DŮL ČSM, Teplárna; Stonava

77 OMGD s. r

o. 2711

51 OMGD, s. r. o., provozovna Kaznějov; Kaznějov, Pod Továrnou

25 Ostrovská teplárenská, a

s. 4979

98 Ostrovská teplárenská, a. s., provoz Teplárna Ostrov; Ostrov, Mořičovská

10 PARAMO, a

s. 4817

55 PARAMO, a. s., HS Kolín; Kolín, Ovčárecká

14 PARAMO, a

s. 4817

55 PARAMO, a. s., HS Pardubice Rafinérie ropy; Pardubice, Přerovská

60 Plzeňská energetika a

s. 2524

68 Plzeňská energetika, a. s.; Plzeň, Tylova 57

A) Plzeňská energetika a

s. 2524

68 Plzeňská energetika, a. s.; Plzeň, Tylova 57

B) Plzeňská teplárenská, a

s. 4979

80 Plzeňská teplárenská, a. s., Centrální zdroj tepla; Plzeň, Doubravecká 1/

78 Pražská teplárenská a

s. 4527

00 Pražská teplárenská a. s., Teplárna Třeboradice; Praha 9, Za Tratí

97 Pražská teplárenská a

s. 4527

00 Pražská teplárenská a. s., Teplárna Krč; Praha 4, V Zálesí

27 Pražská teplárenská a

s. 4527

00 Pražská teplárenská a. s., Teplárna Malešice; Praha 10, Teplárenská

11 Pražská teplárenská a

s. 4527

00 Pražská teplárenská a. s., Teplárna Michle; Praha 4, Chodovská

29 Pražská teplárenská a

s. 4527

00 Pražská teplárenská a. s., Teplárna Holešovice; Praha 7, Partyzáns

7 Pražská teplárenská a

s. 4527

00 Pražská teplárenská a. s., Teplárna Juliska; Praha 6, Pod Julisk

6 Siemens Kolejová vozidla s. r

o. 2618

25 Siemens Kolejová vozidla s. r. o. ; Praha - Zličín, Ringhofferova

15 Sokolovská uhelná, právní nástupce, a

s. 2634

49 Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. pracovatelská část; Vře

vá SPOLANA a

s. 4514

87 SPOLANA a. s.; Neratovice, Ulice Práce

57 Synthesia, a

s. 6010

16 Synthesia, a. s. - odbor Energetika; Teplárna ZL 1 Pardubice 7, Semtín

03 Synthesia, a

s. 6010

16 Synthesia, a. s. - odbor Energetika; Teplárna ZL 2 Pardubice 7, Semtín

03 Teplárna České Budějovice, a

s. 6082

35 Teplárna České Budějovice, a. s.; Novohradská ulice; České Budějovice, Novohradská 32

98 Teplárna České Budějovice, a

s. 6082

35 Teplárna České Budějovice, a. s. ;Výtopna Vráto; České Budějovice, Okružní

82 Teplárna Liberec, a

s. 6224

72 Teplárna Liberec, a. s.; Liberec 4, Tř. Dr. M. Horákové 641

4a Teplárna Otrokovice, a

s. 4634

89 Teplárna Otrokovice, a. s.; Otrokovice, Objízdná

77 Teplárna Písek, a

s. 6082

01 Teplárna Písek, a. s.; Písek, U Smrkovické silnice

63 Teplárna Strakonice, a

s. 6082

43 Teplárna Strakonice, a. s.; Strakonice, Komenskéh

59 Teplárna Tábor, a

s. 6082

27 Teplárna Tábor, a. s.; Tábor, U Cihelny

28 Teplárny Brno, a

s. 4634

34 Teplárny Brno, a. s., Provoz Brno sever; Brno - Maloměřice, Obřanská 94

60 Teplárny Brno, a

s. 4634

34 Teplárny Brno, a. s., Provoz Špitálka; Brno - město, Špitálka 2

/6 UNIPETROL RPA, s. r

o. 2759

75 UNIPETROL RPA, s. r. o Teplárna T 200; Litvínov, Zálu

1 UNIPETROL RPA, s. r

o. 2759

75 UNIPETROL RPA, s. r. o Teplárna T 700; Litvínov, Zálu

1 UNIPETROL RPA, s. r

o. 2759

75 UNIPETROL RPA, s. r. o Závod 01 Petrochemie; Litvínov, Zále

1 United Energy právní nástupce, a

s. 4670

97 United Energy právní nástupce, a. s., Teplárna Komořany; Most-Komořany,Teplárens

2 VÁLCOVNY PLECHU , a

s. 1461

81 VÁLCOVNY PLECHU, a. s.; Frýdek - Místek, Křižíkova

77 VELVETA a

s. 4990

70 VELVETA a. s., Závodní teplárna; Varnsdorf, Palackého

60 Zásobování teplem Vsetín a

s. 4519

88 Zásobování teplem Vsetín a. s., Teplárna Jiráskova; Vsetín, Jiráskova

26 ŽĎAS, a

s. 4634

60 ŽĎAS, a. s., Kotelna a ČOV; Žďár nad Sázavou, Strojírenská 6

/6 ŽDB GROUP a

s. 4952

75 ŽDB GROUP a. s., Bohumín - záv. Služby-Teplárna; Bohumín, Bezručova

Příloha č. 2 SKUPINOVÉ EMISNÍ STROPY PRO TUHÉ ZNEČIŠŤUJÍCÍ LÁTKY, OXID SIŘIČITÝ A OXIDY DUSÍKU A LHŮTY K JEJICH PLNĚNÍ

Znečišťující látky

Skupinový emisní strop od 1. ledna 2008 (t/rok)

Skupinový emisní strop od 1. ledna 2016 (t/rok)

Tuhé znečišťující látky

14527,29

 

Oxid siřičitý

148309,91

 

Oxidy dusíku

128022,05

39 198,281) 36 199,31 2)

Vysvětlivky:
1) Platí pro zdroje s jmenovitým tepelným příkonem nižším nebo rovným 500 MW.
2) Platí pro zdroje s jmenovitým tepelným příkonem vyšším než 500 MW.