Program Zákon

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 8 odst. 1 zákona č. 119/1992 Sb. , o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 125/1998 Sb. , (dále jen "zákon"):

§ 1 Sazby stravného

(1) Sazby stravného podle § 5 odst. 1 zákona činí

a) 58 Kč až 70 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b) 88 Kč až 107 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin,

c) 139 Kč až 166 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

(2) Sazba stravného podle § 5 odst. 3 zákona činí 58 Kč.

§ 2 Sazby základních náhrad za používání silničních motorových vozidel

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 7 odst. 2 zákona činí

a) 0,90 Kč u jednostopých vozidel a tříkolek,

b) 3,40 Kč u osobních silničních motorových vozidel.

§ 3 Průměrné ceny pohonných hmot

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 7 odst. 5 věty druhé zákona činí

a) 24,80 Kč u benzinu automobilového 91 O Speciál,

b) 24,80 Kč u benzinu automobilového 91 O Normal,

c) 25,10 Kč u benzinu automobilového 95 O Super,

d) 27,70 Kč u benzinu automobilového 98 O Super plus,

e) 21,80 Kč u motorové nafty.

§ 4

Zrušuje se vyhláška č. 445/2001 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot.

§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.

Ministr: Ing. Škromach v. r.