Program Zákon

Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima

Vláda nařizuje podle § 7 zákona č. 463/1991 Sb. , o životním minimu, ve znění zákona č. 289/1997 Sb.:

§ 1

Částka životního minima, která se považuje podle zákona o životním minimu 1) za potřebnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb občana,2) činí měsíčně

a) 1 690 Kč, jde-li o dítě do 6 let věku,

b) 1 890 Kč, jde-li o dítě od 6 do 10 let věku,

c) 2 230 Kč, jde-li o dítě od 10 do 15 let věku,

d) 2 450 Kč, jde-li o nezaopatřené dítě od 15 do 26 let věku,

e) 2 320 Kč u ostatních občanů.

§ 2

Částka životního minima, která se považuje podle zákona o životním minimu 1) za potřebnou k zajištění nezbytných nákladů na domácnost,3) činí měsíčně

a) 1 780 Kč, jde-li o jednotlivce,

b) 2 320 Kč, žijí-li v domácnosti 2 osoby,

c) 2 880 Kč, žijí-li v domácnosti 3 nebo 4 osoby,

d) 3 230 Kč, žije-li v domácnosti 5 nebo více osob.

§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2001.

Předseda vlády:
v z. JUDr. Rychetský v. r.
místopředseda vlády
1. místopředseda vlády
a ministr práce a sociálních věcí:
PhDr. Špidla v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 463/1991 Sb. , o životním minimu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 84/1993 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 289/1997 Sb. a zákona č. 271/2001 Sb.

2) § 3 odst. 2 zákona č. 463/1991 Sb.

3) § 3 odst. 3 zákona č. 463/1991 Sb.