Program Zákon

Zákon o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1 Státní svátky

Dny 1.leden - Den obnovy samostatného českého státu, 8. květen - Den vítězství, 5.červenec - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, 6.červenec - Den upálení mistra Jana Husa, 28.září - Den české státnosti, 28.říjen - Den vzniku samostatného československého státu a 17.listopad - Den boje za svobodu a demokracii se prohlašují za státní svátky České republiky (dále jen "státní svátek").

§ 2 Ostatní svátky

Ostatními svátky jsou 1.leden - Nový rok, Velikonoční pondělí, 1.květen - Svátek práce, 24.prosinec - Štědrý den, 25.prosinec - 1.svátek vánoční a 26.prosinec - 2.svátek vánoční (dále jen "ostatní svátek").

§ 3 Dny pracovního klidu

Státní svátky a ostatní svátky jsou dny pracovního klidu, kromě dnů nepřetržitého odpočinku zaměstnance v týdnu.

§ 4 Významné dny

(1) Významnými dny České republiky jsou 27. leden - Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti, 8. březen - Mezinárodní den žen, 12. březen - Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO), 7. duben - Den vzdělanosti, 5. květen - Květnové povstání českého lidu, 15. květen - Den rodin, 10. červen - Vyhlazení obce Lidice, 27. červen - Den památky obětí komunistického režimu a 11. listopad - Den válečných veteránů (dále jen "významný den").

(2) Významné dny jsou dny pracovními.

§ 5 Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech, ve znění zákona č. 65/1965 Sb. a zákona č. 74/1994 Sb.

2. Zákon č. 56/1975 Sb., kterým se mění zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech.

3. Zákonné opatření Předsednictva Federálního shromáždění č. 141/1988 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech.

4. Zákon č. 167/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státních svátcích, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech, ve znění pozdějších předpisů.

5. Zákon č. 204/1990 Sb., o prohlášení šestého července, dne upálení mistra Jana Husa, za státní svátek České republiky.

6. Zákon č. 218/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech, ve znění pozdějších předpisů.

§ 6 Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.