Program Zákon

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 14. září 1994 byla v Soulu na XXI. Kongresu Světové poštovní unie přijata a jménem České republiky podepsána následující Akta Světové poštovní unie:

Generální řád Světové poštovní unie,
Světová poštovní úmluva a její Závěrečný protokol,
Ujednání o poštovních balících a jeho Závěrečný protokol,
Ujednání o poštovních poukázkách a jeho Závěrečný protokol
a
Ujednání o zásilkách na dobírku a jeho Závěrečný protokol.
Listina o schválení uvedených Akt Světové poštovní unie Českou republikou byla uložena u generálního ředitele Mezinárodního úřadu Světové poštovní unie, depozitáře Akt, dne 17. června 1996.
Akta Světové poštovní unie vstoupila v platnost dnem 1. ledna 1996. Pro Českou republiku vstoupila v platnost dnem 17. června 1996.
Do Akt Světové poštovní unie lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu dopravy a spojů.