Program Zákon

Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 1995 až 1997

Vláda nařizuje podle § 1 zákona č. 54/1946 Sb., o letním čase, a k provedení zákoníku práce:

§ 1 Počátek a konec letního času v letech 1995 až 1997

(1) Letní čas se zavádí v roce 1995 dnem 26. března, v roce 1996 dnem 31. března a v roce 1997 dnem 30. března. V těchto dnech o druhé hodině středoevropského času se posunou hodiny na třetí hodinu letního času.

(2) Letní čas končí v roce 1995 dnem 24. září, v roce 1996 dnem 27. října a v roce 1997 dnem 26. října. V těchto dnech o třetí hodině letního času se posunou hodiny na druhou hodinu středoevropského času.

§ 2 Vliv zavedení letního času na stanovenou týdenní pracovní dobu

(1) Stanovená týdenní pracovní doba u zaměstnanců, jimž počátek letního času v letech 1995 až 1997 připadne do jejich pracovní směny, pokud se tato pracovní směna v důsledku zavedení letního času zkrátí, bude v příslušném týdnu o jednu hodinu kratší.

(2) Stanovená týdenní pracovní doba u zaměstnanců, jimž konec letního času v letech 1995 až 1997 připadne do jejich pracovní směny, pokud se tato pracovní směna v důsledku ukončení letního času prodlouží, bude v příslušném týdnu o jednu hodinu delší.

§ 3 Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda vlády: Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.
Ministr práce a sociálních věcí: Ing. Vodička v. r.