Program Zákon

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam a množství látek a výrobků používaných ve zdravotnictví při akutním ohrožení života, na které se nevztahují ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 odst. 1 a 2 zákona č. 211/1993 Sb., a doba ukončení jejich dovozu

Ministerstvo životního prostředí po projednání s Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 9 zákona č. 211/1993 Sb., o zákazu výroby, dovozu a užívání látek poškozujících nebo ohrožujících ozónovou vrstvu Země a výrobků takové látky obsahujících:

§ 1

(1) Seznam a množství látek a výrobků používaných ve zdravotnictví při akutním ohrožení života, na které se podle § 9 zákona č. 211/1993 Sb., o zákazu výroby, dovozu a užívání látek poškozujících nebo ohrožujících ozónovou vrstvu Země a výrobků takové látky obsahujících, nevztahují jeho ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 odst. 1 a 2 , jsou uvedeny v příloze této vyhlášky.

(2) Dovoz látek a výrobků uvedených v příloze musí být ukončen do 31. prosince 1997.

§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr: Ing. Benda CSc. v. r.

PŘÍLOHA K VYHLÁŠCE Č. 14/1995 SB.
SEZNAM A MNOŽSTVÍ LÁTEK A VÝROBKŮ POUŽÍVANÝCH VE ZDRAVOTNICTVÍ PŘI AKUTNÍM OHROŽENÍ ŽIVOTA, NA NĚŽ SE NEVZTAHUJÍ USTANOVENÍ § 2 ODST. 1KONA Č. 211 /1993 SB. A § 3 ODST. 1 A 2

a) Seznam látek a jejich povolené množství na kalendářní rok:

Název látky

Chemická
značka

Obchodní
označení

Množství látky (kg/kalend. rok)

dichlordifluormethan

CF2 Cl2

CFC-12

16 200

trichlortrifluorethan

C2 F2 Cl3

CFC-113

10

dichlortetrafluorethan

C2 F4 Cl2

CFC-114

16 600

b) Seznam výrobků obsahujících látky podle části a) a jejich povolené množství na kalendářní rok:

Poř.
čís.
látky

Léčivo *) ------------------------
obsaženo ve
výrobku (výrobcích)

Celkové množství obchodních
Balení výrobku (výrobkůna kalendářní rok

 

1

beclomethasoni dipropionas

100 000

 

 

Aldecin aerosol
Becloforte inhaler
Beclomet 50 aerosol
Beclomet 250 aerosol
Beclomet nasal 50 aerosol
Beconase nasal aerosol
Becotide aerosolGnadion spray

 

 

2

budesonid

10 000

 

 

Pulmicort aerosolRhinocort aerosol

 

 

3

Dexamethasoni isonicotias

3 000

 

 

Auxisolon aerosol

100 000

 

4

dichlordifluormethan

 

 

 

Cognoscin

 

 

5

dinatrium cromoglycas

30 000

 

 

DNCG Stada aerosol
Cromo von CT aerosolCromo von CT nasenspray

 

 

6

fenoteroli hydrobromidum

200 000

 

 

Berotec aerosolDitec aerosol

 

 

7

fliticasoni propionas

1 000

 

 

Flixotide inhaler

 

 

8

glycerol trinitras

100 000

 

 

Maycor nitrospray aerosol

 

 

9

hezoprenalini sulfas

3 000

 

 

Ipradol aerosol

 

 

10

ipratropium bromid

200 000

 

 

Atrovent aerosolBerodual aerosol

 

 

11

nedocromil natricum

10 000

 

 

Tilade inhaler

 

 

12

orciprenalini sulfas

3 000

 

 

Alupent aerosol

 

 

13

salbutamoli sulfas

200 000

 

 

APO-Salvent inhaler
Asmaven aerosol
Asthalin inhaler
Salbumol aerosol
Salbutamol Polfa aerosolVentolin inhaler

 

 

14

salmeteroli hydroxynaphotoas

1 000

 

 

Serevent inhaler

 

 

15

terbutalini sulfas

3 000

 

 

Bricanyl aerosol

 

 

16

triamcinoloni acetonidum

480 000

 

 

Triamcinolon spray
Triamcinolon foamTriamcinolon comp spray

 

 

x) Název výrobku odpovídá obchodnímu názvu příslušného léčiva v lékové formě aerosol.