Program Zákon

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí oznamuje, že ke dni 1. ledna 1994 jsou na společných státních hranicích České republiky se Spolkovou republikou Německo, Polskou republikou, Rakouskou republikou a Slovenskou republikou v provozu hraniční celní přechody, jejichž seznam se vyhlašuje současně.

SEZNAM hraničních celních přechodů na státních hranicích České republiky

I.

Zrušeno ke dni 28.2.1997 novelou č. 47/1997 Sb.

II.

Zrušen ke dni 2.7.1997 novelou č. 23/1998 Sb.

III.

Zrušeno ke dni 20.10.2000 novelou č. 122/2000 Sb.m.s.

IV.

Zrušeno ke dni 16.2.2000 novelou č. 87/2000 Sb.m.s.