Program Zákon

Zákon České národní rady o státním rozpočtu České republiky na rok 1992 a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky)

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ ROZPOČET ČESKÉ REPUBLIKY NA ROK 1992

§ 1

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 1992 (dále jen "státní rozpočet republiky") se stanoví částkou 249 865 029 000 Kčs, celkové výdaje státního rozpočtu republiky se stanoví částkou 249 865 029 000 Kčs (příloha č. 1 ).

(2) Ve státním rozpočtu republiky jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtům okresních úřadů pro vyrovnání rozpočtů okresních úřadů a rozpočtů obcí, a to dotacemi v celkové výši 52 388 200 000 Kč , s tím, že docílené úspory u účelových dotací s výjimkou jmenovitých staveb mají rozpočtový charakter globální dotace
(příloha č. 2 ).

(3) Rozdělení stanovených rozpočtových výdajů do jednotlivých kapitol státního rozpočtu republiky je uvedeno v příloze č. 3 .

§ 2

Podíly státního rozpočtu republiky na daních a odvodech společných pro státní rozpočty republik a státní rozpočet federace se stanoví takto:

a) podíl na celostátním výnosu daně z obratu a dovozní daně ve výši 41,5 %,

b) podíl na celostátním výnosu odvodu ze zisku a zemědělské daně ze zisku ve výši 41,5 % .

§ 3

Česká republika může vydat v průběhu roku 1992 státní dluhopisy ve výši 8,7 mld. Kčs na dofinancování komplexní bytové výstavby. Dluhopisy budou splatné do pěti let ode dne jejich vydání.

§ 4

Vláda České republiky nebo na základě jejího zmocnění ministr financí může upravit ukazatele státního rozpočtu republiky v souladu s cenovými, organizačními a metodickými změnami. Těmito opatřeními nesmí dojít ke zhoršení výsledného salda příjmů a výdajů státního rozpočtu republiky.

§ 5

Vláda je oprávněna použít státní finanční aktiva České republiky ve výši 900 mil. Kčs na kapitálové posílení Českomoravské záruční a rozvojové banky.

ČÁST DRUHÁ

§ 6

Zrušen ke dni 1.1.2001 novelou č. 218/2000 Sb.

ČÁST TŘETÍ

§ 7

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1992.

Burešová v. r.
Pithart v. r.

PŘÍLOHA Č. 1 CELKOVÝ PŘEHLED STÁTNÍHO ROZPOČTU REPUBLIKY

PŘÍJMY

vtis. Kčs

Příjmy z hospodářství České republiky
v tom: z hospodářství
z vědy a techniky
z peněžních a technických služeb
ze společenských služeb a činností pro obyvatelstvo
z bezpečnosti a vězeňství
daň z obratu
Daně od obyvatelstva a poplatky
Ostatní příjmy
Dotace z federace

186,687,355
106,926,221
212,600
9,376,064
9, 831,470
141,000
60,200,000
59,139,500
738,1743,300,000

C E L K E M

249,865,029

VÝDAJE

V tis. Kčs

Výdaje ústředně řízených organizací
v tom: na hospodářství
na vědu a techniku
na peněžní a technické služby
na společenské služby a činnosti pro obyvatelstvo
na bezpečnost a vězeňství
na správu
Dotace do rozpočtů okresních úřadů a obcí

197,476,829
33,693,202
3,981,392
5,977,760
140,464,404
8,557,179
4,802,89252,388,200

C E L K E M

249,865,029

PŘÍLOHA Č. 2 VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU REPUBLIKY K ROZPOČTŮM OKRESNÍCH ÚŘADŮ PRO VYROVNÁNÍ ROZPOČTŮ OKRESNÍCH ÚŘADŮ A OBCÍ

v mil. Kčs

OKRES


Neúče-
lovádotace

Účelové dotace na:

 

jmenovité
stavby

domy
spečova-
telskou
službou

stavby
rozesta-
věné
do r. 1990

stavby
zlepšující
životní
prostředí

stavby pro
zdravot.,
školství
a soc.
zabezp.

sociální
dávky

Dotacecelkem

Magistrát hl. m. Prahy

Benešov
Beroun
Kladno
Kolín
Kutná Hora
Mělník
Mladá Boleslav
Nymburk
Praha - východ
Praha - západ
Příbram
Rakovník

České Budějovice
Český Krumlov
Jindřichův Hradec
Pelhřimov
Písek
Prachatice
Strakonice
Tábor

Domažlice
Cheb
Karlovy Vary
Klatovy
Plzeň - město
Plzeň - jih
Plzeň - sever

4,376.1

107.1
89.1
222.8
103.8
112.6
98.4
134.0
100.8
82.0
91.1
137.0
100.9

303.8
94.9
126.7
104.6
89.0
76.3
93.9
120.8

82.6
196.3
193.4
138.6
380.5
90.6
86.2

1,900.060.030.060.0

210.09.5
7.1
1.3

4.8
11.9


3.2
6.3
.2


5.6
4.8
7.9
5.6
9.5
5.6
5.6


6.0
14.3
6.3
15.9
19.9
6.3

1,000.3

15.1
6.4
23.8
26.2
19.9
29.4
23.8
17.5
9.5
35.8
39.7
16.7

65.9
39.7
28.6
31.0
24.6
15.9
8.7
15.1

3.2
12.7
67.5
4.0
17.5
19.1
7.2

4.0

17.5
16.7
27.0
15.1
10.3
11.9
9.5
14.3
20.7
17.5
11.1
11.9

16.7
15.9
15.1
I1.1
9.5
13.5
10.3
7.9

18.3
11.9
5.6
11.1
24.6
14.3
15.1

41.3

4.0
7.9
5.6
7.9
3.2
20.6
10.3
6.3
3.2
6.3
4.0
2.4

6.3
2.4
5.5
10.3
2.4
2.4
13.5
4.0

1.6
4.0
5.6
7.1
25.4
17.5
7.9

210.5

16.4
14.8
28.8
16.8
14.6
17.9
19.4
16.5
16.4
12.9
21.6
9.6

37.8
11.9
16.4
13.4
13.7
11.1
13.7
18.4

10.7
16.9
20.1
17.9
35.1
11.9
13.1

7,532.2

169.6
142.0
309.3
169.8
165.4
190.1
257.0
155.4
135.0
169.9
213.6
141.5

436.1,
199.6
200.2
176.0
148.7
184.8
145.7
166.2

122.4
256.1
508.5
194.6
503.0
159.7129.5

v mil. Kčs

OKRES

 

Účelové dotace na:

Dotacecelkem

Neúče-
lová
dotace

jmenovité
stavby

domy
spečova-
telskou
službou

stavby
rozesta-
věné
do r. 1990

stavby
zlepšující
životní
prostředí

stavby pro
zdravot.,
školství
a soc.
zabezp.

sociálnídávky

Rokycany
Sokolov
Tachov

Česká Lípa
Děčín
Chomutov
Jablonec n. N.
Liberec
Litoměřice
Louny
Most
Teplice

66.0
150.9
82.9

153.6
267.7
264.8
128.8
221.6
189.5
116.2
303.3
254.2


48.030.0
70.0
70.0

71.0


32.0

2.4
13.5
5.9

15.9
3.0
7.9
4.0
2.4
6.3
5.8
9.5
11.9

11.9
7.9
11.9

46.1
18.3
47.7
9.5
38.1
38.1
15.9
31.8
18.3

8.7
11.9
12.7

12.7
13.5
8.0
11.9
4.0
9.5
11.1
19.1
6.4

7.9
4.0
4.0

3.2
4.8
8.7
3.2
18.3
4.8
7.9
8.0
5.5

11.1
17.7
13.0

20.2
25.5
25.6
19.7
36.0
18.9
18.9
23.8
26.0

108.0
253.9
130.4

251.7
362.8
432.7
247.1
320.4
338.1
175.8
395.5354.3

Ústí nad Labem

Havlíčkův Brod
Hradec Králové
Chrudim
Jičín
Náchod
Pardubice
Rychnov n. Kněžnou
Semily
Svitavy
Trutnov
Ústí n. Orlicí

Blansko
Brno
Brno-venkov
Břeclav

376.1

129.1
210.2
135.8
100.4
144.2
195.1
94.8
100.0
122.1
132.1
132.8

120.9
869.6
159.2
128.0


84.0

40.0

130.0

9.5

5.6

3.2
2.4
6.3
7.9

9.5
17.5
7.9
10.3

6.4
14.3
23.8
5.6

89.0

22.2
31.8
19.9
29.4
32.6
43.7
26.2
24.6
18.3
34.2
22.2

14.3
235.2
20.7
16.7

8.0

8.7
25.4
12.7
13.5
14.3
14.3
13.5
12.7
14.3
12.7
7.2

20.7
19.1
13.5
9.5

4.0

6.4
5.6
5.6
3.2
4.0
6.3
3.2
4.8
8.0
4.8

7.2
4.0
13.5
6.3
5.6

21.5

8.1
35.7
18.0
15.9
20.7
32.5
17.9
13.5
22.2
21.9
23.9

18.2
81.4
31.5
26.3

508.1

190.1
308.7
195.2
164.8
222.1
299.8
155.6
249.1
202.4
213.6
203.6

184.5
1,273.1
255.0321.7

v mil. Kčs

O K R E S

Neúčelová
dotace

Účelové dotace na:

Dotacecelkem

jmenovité
stavby

domy
s pečovatelskou
službou

stavby
rozestavěné
do r. 1990

stavby
zlepšující
životní
prostředí

stavby pro
zdravot.,
školství
a soc.
zabezp.

sociálnídávky

Hodonín
Jihlava
Kroměříž
Prostějov
Třebíč
Uherské Hradiště
Vyškov
Zlín
Znojmo
Žďár n. Sázavou

Bruntál
Frýdek-Místek
Karviná
Nový Jičín
Olomouc
Opava
Ostrava
Přerov
Šumperk
Vsetín

131.9
181.0
132.4
150.2
150.9
164.5
104.3
236.0
141.1
159.0

123.3
267.3
364.4
217.2
361.3
219.3
774.2
166.3
163.3
172.1


140.0

130.0121.0

74.0

3.2
5.6
II. I
6.4
12.7
6.4
4.8
13.5
6.4
3.0 .

5.6
1.2
19.1
5.2
13.5
5.6
19.1

6.4
3.2

22.2
58.8
19.9
11.9
17.5
27.0
11.1
58.8
39.7
9.5

11.1
19.9
58.8
19.9
41.3
50.0
191.5
25.4
71.5
14.3

12.7
11.9
10.3
22.3
13.5
14.3
23.8
11.9
19.1
22.3

7.2
8.0
9.5
9.5
11.1
19.1
11.1
8.8
15.9
15.9

8.8
4.0
15.9
4.0
6.3
14.3
5.6
7.2
4.0
4.8

14.3
14.3
23.0
8.7
7.9
6.3
11.9
4.7
7.9
22.2

27.6
22.3
20.2
18.8
24.7
24.9
18.9
34.1
22.9
24.4

21.7
52.6
59.8
35.3
43.5
40.7
62.5
29.4
35.3
26.5

206.4
423.6
209.8
343.6
225.6
251.4
168.5
482.5
233.2
223.0

183.2
363.3
608.6
295.8
478.6
341.0
1,070.3
234.6
300.3254.2

Úhrn OÚ

17,663.8

3,300.0

528.3

3,381.4

1,016.2

607.8

2,000.0

28,497.5

Rezerva - zdravotnictví x)

23,890.7

 

 

 

 

 

 

23,890.7

Úhrn ČR

41,554.5

3,300.0

528.3

3,381.4

1,016.2

607.8

2,000.0

52,388.2

x) Finanční objem byl rozdělen v návaznosti na schválení zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně.

PŘÍLOHA Č. 3 VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU REPUBLIKY PODLE KAPITOL

v tis. Kčs

 

Rozpočtové organizace

Příspěvky

Účelové a

Dotace hospodářským organizacím

 

 

 

příspěvkovým

systémové

 

 

K a p i t o l y

 

 

a podobným

dotace na

 

 

Výdaje

 

neinvestiční

investiční

organizacím

investiční

 

 

celkem

 

výdaje

výdaje

na provoz

výstavbu

neinvestiční

investiční

 

 

 

 

 

příspěvkovým

 

 

 

 

 

 

 

organizacím

 

 

 

Česká národní rada

102,812

69,760

 

 

 

 

172,572

Úřad vlády ČR

62,506

6,325

 

 

 

 

68,831

Min. pro hospodářskou politiku

 

 

 

 

 

 

 

a rozvoj ČR

865,207

2,310,000

3,667,024

1,707,000

2,960,000

413,200

11,922,431

Min. financí ČR

1,238,785

430,160

 

 

 

 

1,668,945

Min. práce a sociálních věcí ČR

84,629,702

297,500

34,625

 

 

 

84,961,827

Min. vnitra ČR

6,950,512

543,900

754,990

 

 

 

8,249,402

Min. životního prostředí ČR

570,290

89,485

92,194

15,600

 

 

767,669

Min. pro správu národ. majetku

 

 

 

 

 

 

 

a jeho privatizaci ČR

22,813

5,000

 

 

 

 

27,813

Min. průmyslu ČR

392,329

14,660

27,571

1,015

 

320,900

756,475

Min. zemědělství ČR

1,850,323

40,000

613,707

10,000

8,750,000

3,562,900

14,826,930

Min. obchodu a cest. ruchu ČR

42,914

1,575

7,637

200

6,000

 

58,126

Min. školství, mládeže a tělovýchovy ČR

23,699,702

1,001,906

1,930,908

34,500

 

 

26,667,010

Min. kultury ČR

249,908

40,000

1,529,156

246,480

 

 

2,065,544

Min. zdravotnictví ČR

1,825,854

50,000

8,960,140

2,300,000

 

 

13,135,994

Min. spravedlnosti ČR

1,821,390

270,295

134

 

 

 

2,091,819

Český úřad pro hospodářskou soutěž

13,845

2,800

 

 

 

 

16,645

Český statistický úřad

181,548

37,500

 

 

 

 

219,048

Český úřad geodet. a kartograf.

367,939

20,000

2,556

 

 

 

390,495

Český báňský úřad

23,006

6,670

 

 

 

 

29,676

Český úřad bezpečnosti práce

38,941

2,000

9,643

300

 

 

50,884

Min. státní kontroly ČR

42,263

3,650

 

 

 

 

45,913

Generální prokuratura ČR

261,102

18,500

 

 

 

 

279,602

Československá akademie věd

1,448,833

 

 

 

 

 

1,448,33*)

Všeobecná pokladní správa

22,629,920

4,749,725

35,700

 

139,000

 

27,554,345

C E L K E M

49,332,244

10,011,405

17,666,085

4,315,095

11,855,00

4,297,000

197,476,829

*) Z tohoto objemu budou vyčleněny výdaje na investice.