Program Zákon

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

ČL. I

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 264/2006 Sb

ČL. II

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 264/2006 Sb

ČL. III

Zrušují se:

1.

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 264/2006 Sb

2. § 3 odst. 3 a 4 a § 4 zákona č. 120/1990 Sb., kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli,

3.

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 264/2006 Sb

4.

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 264/2006 Sb

5.

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 264/2006 Sb

6.

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 264/2006 Sb

7.

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 264/2006 Sb

8.

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 264/2006 Sb

9.

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 264/2006 Sb

10.

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 264/2006 Sb

11.

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 264/2006 Sb

12.

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 264/2006 Sb

ČL. IV

Předsednictvo Federálního shromáždění se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákoníku práce, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

ČL. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. února 1991.

Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.