Co je v daních nového

Periodický bulletin pro uživatele programu ZÁKON

Číslo 01/2014

Vydáno 1. ledna 2014

 

 

Co je v daních nového - Stručně

1. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

2. Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

3. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

4. Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovité věci

5. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

6. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

7. Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí

8. Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví

9. Finanční zpravodaj 8/2013

 

Co je v daních nového – Rozvláčně

1. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

2. Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

3. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

4. Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovité věci

5. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

6. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

7. Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí

8. Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví

9. Finanční zpravodaj č. 8/2013