Co je v daních nového

Periodický bulletin pro uživatele programu ZÁKON

Číslo 12/2013

Vydáno 6. prosince 2013

 

 

Co je v daních nového - Stručně

1. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty  (ručení za nezaplacenou DPH)

2. Závěr Koordinačního výboru Komory daňových poradců ČR a Generálního finančního ředitelství (k ručení za nezaplacenou DPH)

3. Informace Generálního finančního ředitelství (k nerealizovaným kurzovým rozdílům)

4. Významné novinky daňových zákonů pro rok 2014 (některé novinky v Zákoně o daních z příjmů)

 

 

Co je v daních nového - Rozvláčně

1. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty  (ručení za nezaplacenou DPH)

2. Závěr Koordinačního výboru Komory daňových poradců ČR a Generálního finančního ředitelství (k ručení za nezaplacenou DPH)

3. Informace Generálního finančního ředitelství (k nerealizovaným kurzovým rozdílům)

4. Významné novinky daňových zákonů pro rok 2014 (některé vybrané novinky v daních)