Co je v daních nového

Periodický bulletin pro uživatele programu ZÁKON

Číslo 6-7/2013

Vydáno 2. července 2013

 

 

Co je v daních nového - Stručně

1. Zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník  (splatnost faktur 30 dní od doručení)

2. Nařízení vlády č. 142/1994 Sb., (zvýšení úroku z prodlení)

 

Finanční zpravodaj

3. Rozhodnutí o prominutí úhrady daní z příjmů a příslušenství daní z příjmů z důvodu mimořádné události (poplatníkům, postiženým povodní nebo záplavou 2013)

 

Co je v daních nového - Rozvláčně

1. Zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník (splatnost faktur 30 dní od doručení)

2. Nařízení vlády č. 142/1994 Sb. (zvýšení úroku z prodlení)

 

Finanční zpravodaj

3. Rozhodnutí o prominutí úhrady daní z příjmů a příslušenství daní z příjmů z důvodu mimořádné události (poplatníkům, postiženým povodní nebo záplavou 2013)