Co je v daních nového

Periodický bulletin pro uživatele programu ZÁKON

Číslo 2-3/2013

Vydáno 28. února 2013

 

 

Co je v daních nového - Stručně

1. Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty  (vracení DPH osobám z třetích zemí)

2. Zákon č. 357/1992 Sb. o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (drobné změny při vyvlastnění)

3. Zákon 586/1992 Sb. o daních z příjmů (transplantace)

Finanční zpravodaj

4. Pokyn č. MF – 1 o stanovení lhůt při správě daní (lhůty v daňovém řízení)

5. Pokyn GFŘ-D-14 – Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2012 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění (pro poplatníky,kteří nevedou účetnictví)

 

 

Co je v daních nového - Rozvláčně

1. Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty  (vracení DPH osobám z třetích zemí)

2. Zákon č. 357/1992 Sb. o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (drobné změny při vyvlastnění)

3. Zákon 586/1992 Sb. o daních z příjmů (transplantace)

Finanční zpravodaj

4. Pokyn č. MF – 1 o stanovení lhůt při správě daní (lhůty v daňovém řízení)

5. Pokyn GFŘ-D-14 – Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2012 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění (pro poplatníky,kteří nevedou účetnictví)