Co je v daních nového

Periodický bulletin pro uživatele programu ZÁKON

Číslo 1/2013

Vydáno 2. ledna 2013

 

 

Co je v daních nového - Stručně

Děvět změn zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů

1. Novela č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů  (redukovány výdaje procentem z příjmů)

2. Novela č. 401/2012 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (pěstounské odměny)

3. Novela č. 428/2011 Sb., o důchodovém spoření (drobné daňové ošetření)

4. Novela č. 399/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření (drobné daňové ošetření)

5. Novela č. 403/2012 Sb., o doplňkovém penzijním spoření (pojistný příspěvek od zaměstnavatele)

6. Novela č. 192/2012 Sb., o investičních pobídkách (zaokrouhlování srážkové daně)

7. Novela č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi (osvobození od daně)

8. Novela č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu (drobounká novela)

9. Novela č. 458/2011 Sb., o zřízení jednoho inkasního míst (regitrační povinnost)

Čtyři změny zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

10. Novela č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů  (zvýšení daňových sazeb)

11. Novela č. 502/2012 Sb., kterou se mění zákon DPH (velká novela)

12. Novela č. 18/2012 Sb., o Celní správě ČR  (drobounká novela)

13. Novela č. 457/2011 Sb., o Finanční správě ČR  (drobounká novela)

Finanční zpravodaj

14. Účetní standardy  (dva nové pro státní a veřejnou správu)

 

 

Co je v daních nového - Rozvláčně

Děvět změn zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů

1. Novela č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů  (redukovány výdaje procentem z příjmů)

2. Novela č. 401/2012 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (pěstounské odměny)

3. Novela č. 428/2011 Sb., o důchodovém spoření (drobné daňové ošetření)

4. Novela č. 399/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření (drobné daňové ošetření)

5. Novela č. 403/2012 Sb., o doplňkovém penzijním spoření (pojistný příspěvek od zaměstnavatele)

6. Novela č. 192/2012 Sb., o investičních pobídkách (zaokrouhlování srážkové daně)

7. Novela č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi (osvobození od daně)

8. Novela č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu (drobounká novela)

9. Novela č. 458/2011 Sb., o zřízení jednoho inkasního míst (regitrační povinnost)

Čtyři změny zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

10. Novela č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů  (zvýšení daňových sazeb)

11. Novela č. 502/2012 Sb., kterou se mění zákon DPH (velká novela)

12. Novela č. 18/2012 Sb., o Celní správě ČR  (drobounká novela)

13. Novela č. 457/2011 Sb., o Finanční správě ČR  (drobounká novela)

Finanční zpravodaj

14. Účetní standardy  (dva nové pro státní a veřejnou správu)