Co je v daních nového

Periodický bulletin pro uživatele programu ZÁKON

Číslo 06/2012

Vydáno 7.června 2012

 

 

Co je v daních nového - Stručně

1. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (podepisování elektronických daňových dokladů)

2. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (pravidla pro podepisování při elektronické komunikaci se správcem daně)

3. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (podepisování účatních záznamů a popisových záznamů v elektronické podobě)

 

Co je v daních nového – Rozvláčně

1. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (podepisování elektronických daňových dokladů)

2. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (pravidla pro podepisování při elektronické komunikaci se správcem daně)

3. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (podepisování účatních záznamů a popisových záznamů v elektronické podobě)