Co je v daních nového

Periodický bulletin pro uživatele programu ZÁKON

Číslo 03/2012

Vydáno 1. března 2012

 

 

Co je v daních nového - Stručně

1. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (nevelká "zdravotnická" novela)

2. Pokyn GŘF-D-8. Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2011 (pro poplatníky, kteří nevedou účetnictví)

 

 

Co je v daních nového – Rozvláčně

1. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (nevelká "zdravotnická" novela)

2. Pokyn GŘF-D-8. Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2011 (pro poplatníky, kteří nevedou účetnictví)