Co je v daních nového

Periodický bulletin pro uživatele programu ZÁKON

Číslo 12/2011

Vydáno 8. prosince 2011

 

 

Co je v daních nového - Stručně

1. Zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů (nový občansky významný předpis)

2. Pokyn D-5 k postupu správců daně při realizaci institutu ručení v daňovém řízení (podrobně o ručení)

3. Pokyn D-6 k zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (další ze série velkých daňových pokynů)

4. Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky (odpisová pravidla pro organiační složky státu)

 

Co je v daních nového – Rozvláčně

1. Zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů (nový občansky významný předpis)

2. Pokyn D-5 k postupu správců daně při realizaci institutu ručení v daňovém řízení (podrobně o ručení)

3. Pokyn D-6 k zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (další ze série velkých daňových pokynů)

4. Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky (odpisová pravidla pro organiační složky státu)