Co je v daních nového

Periodický bulletin pro uživatele programu ZÁKON

Číslo 6/2011

Vydáno 9. června 2011

 

 

Co je v daních nového - Stručně

1. Zákon 40/1964 Sb., občanský zákoník (zásadní změny v nájemním bydlení)

2. Zákon 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění (drobná novela)

 


 

Co je v daních nového – Rozvláčně

1. Zákon 40/1964 Sb., občanský zákoník (zásadní změny v nájemním bydlení)

2. Zákon 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění (drobná novela)