Co je v daních nového

Periodický bulletin pro uživatele programu ZÁKON

Číslo 2/2011

Vydáno 7. února 2011

 

 

Co je v daních nového - Stručně

1. Změna účetních standardů pro podnikatele (nevelká změna ke konsolidaci)

2. Změna účetních standardů pro finanční instituce (nevelká změna ke konsolidaci)

3. Změna účetních standardů pro státní a veřejnou sféru (velká a rozsáhlá změna)

4. Pokyn GŘF-D-1. Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2010 (pro poplatníky, kteří nevedou účetnictví)


 

Co je v daních nového – Rozvláčně

1. Změna účetních standardů pro podnikatele (nevelká změna ke konsolidaci)

2. Změna účetních standardů pro finanční instituce (nevelká změna ke konsolidaci)

3. Změna účetních standardů pro státní a veřejnou sféru (velká a rozsáhlá změna)

4. Pokyn GŘF-D-1. Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2010 (pro poplatníky, kteří nevedou účetnictví)