Co je v daních nového

Periodický bulletin pro uživatele programu ZÁKON

Číslo 1/2011

Vydáno 5. ledna 2011

 

 

Co je v daních nového - Stručně

1. Zákon č. 280/2009 Sb. Daňový řád (nový předpis)

2. Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů (velká a rozsáhlá novela s širokým tematickým záběrem)

3. Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů (drobnost)

4. Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů (omezení podpory stavebního spoření)

5. Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů (mírné novinky z oblasti správy daně)

6. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (novela středního rozsahu)

7. Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví (novinky pro konsolidaci)

8. Sdělení o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství (pro invalidní daň)

9. Vyhláška o náhradě ušlého výdělku při správě daní (mírné novinky z oblasti správy daně)

10. Vyhláška o cestovních náhradách (sazby pro rok 2011)

11. Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného (sazby pro rok 2011)

12. Změna českých účetních standardů (mírné rozšíření standardu č. 013)

13. Pokyn D-333 k závaznému posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami

14. Pokyn D-334. Sdělení k rozsahu dokumentace tvorby cen mezi spojenými osobami


 

Co je v daních nového – Rozvláčně

1. Zákon č. 280/2009 Sb. Daňový řád (nový předpis)

2. Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů (velká a rozsáhlá novela s širokým tematickým záběrem)

3. Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů (drobnost)

4. Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů (omezení podpory stavebního spoření)

5. Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů (mírné novinky z oblasti správy daně)

6. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (novela středního rozsahu)

7. Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví (novinky pro konsolidaci)

8. Sdělení o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství (pro invalidní daň)

9. Vyhláška o náhradě ušlého výdělku při správě daní (mírné novinky z oblasti správy daně)

10. Vyhláška o cestovních náhradách (sazby pro rok 2011)

11. Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného (sazby pro rok 2011)

12. Změna českých účetních standardů (mírné rozšíření standardu č. 013)

13. Pokyn D-333 k závaznému posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami

14. Pokyn D-334. Sdělení k rozsahu dokumentace tvorby cen mezi spojenými osobami