Co je v daních nového

Periodický bulletin pro uživatele programu ZÁKON

Číslo 5/2010

Vydáno 5. května 2010

 

 

Co je v daních nového - Stručně

1. Novela zákona o dani z přidané hodnoty (malá železničářská novela)

2. Změna pokynu D-288 (upřesnění k výzkumu a vývoji)

 

 

 

Co je v daních nového – Rozvláčně

1. Novela zákona o dani z přidané hodnoty (malá železničářská novela)

2. Změna pokynu D-288 (upřesnění k výzkumu a vývoji)