Co je v daních nového

Periodický bulletin pro uživatele programu ZÁKON

Číslo 4/2010

Vydáno 8. dubna 2010

 

 

Co je v daních nového - Stručně

1.Zákon č. 353/2003 o spotřebních daních (velká a rozsáhlá novela)

2. Novela nařízení vlády č. 361/2007 o ochraně zdraví při práci (nové povinnosti pro zaměstnavatele)

3. Sdělění k uplatňování smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Gruzií (změna ve zdanění dividend a úroků)

 

 

 

Co je v daních nového – Rozvláčně

1.Zákon č. 353/2003 o spotřebních daních (velká a rozsáhlá novela)

2. Novela nařízení vlády č. 361/2007 o ochraně zdraví při práci (nové povinnosti pro zaměstnavatele)

3. Sdělění k uplatňování smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Gruzií (změna ve zdanění dividend a úroků)