Co je v daních nového

Periodický bulletin pro uživatele programu ZÁKON

Číslo 1/2010

Vydáno 4. ledna 2010

 

 

Co je v daních nového - Stručně

1. Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů(nižší sazba daně pro právnické osoby)

2. Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů (konec knihy jízd v českých zemích)

3. Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů (změna invalidních kategorií)

4. Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů (vyživované dítě)

5. Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů (výdaje určené procentem z příjmů)

6. Zákon č. 235/2004 Sb., o DPH (zvýšení obou daňových sazeb)

7. Zákon č. 235/2004 Sb., o DPH (novela středního rozsahu)

8. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (zpřísnění pro státní sféru)

9. Vyhláška č. 462/2009 o cestovních náhradách (nové sazby pro rok 2010)

10. Vyhláška č. 459/2009 o zahraničním stravném (nové sazby pro rok 2010)

 

 

 

Co je v daních nového – Rozvláčně

1. Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů(nižší sazba daně pro právnické osoby)

2. Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů (konec knihy jízd v českých zemích)

3. Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů (změna invalidních kategorií)

4. Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů (vyživované dítě)

5. Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů (výdaje určené procentem z příjmů)

6. Zákon č. 235/2004 Sb., o DPH (zvýšení obou daňových sazeb)

7. Zákon č. 235/2004 Sb., o DPH (novela středního rozsahu)

8. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (zpřísnění pro státní sféru)

9. Vyhláška č. 462/2009 o cestovních náhradách (nové sazby pro rok 2010)

10. Vyhláška č. 459/2009 o zahraničním stravném (nové sazby pro rok 2010)