Co je v daních nového

Periodický bulletin pro uživatele programu ZÁKON

Číslo 11/2009

Vydáno 4. listopadu 2009

 

 

Co je v daních nového - Stručně

Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů (výdaje určené procentem z příjmů)

Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů (konec knihy jízd v českých zemích)

Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů (snížení sazby daně právnických osob v roce 2010)

 

 

 

Co je v daních nového – Rozvláčně

Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů (výdaje určené procentem z příjmů)

Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů (konec knihy jízd v českých zemích)

Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů (snížení sazby daně právnických osob v roce 2010)