Co je v daních nového

Periodický bulletin pro uživatele programu ZÁKON

Číslo 6/2009

Vydáno 9. června 2009

 

 

Co je v daních nového? Nic zvláštního!

Květen 2009 je po roce opět jedním z mála měsíců, během nichž se v účetní a daňové legislativě neobjevila žádná novinka ani změna, která by českému účetnímu stála za zvýšenou pozornost.

 

Na okraj jen malé avízo pro účetní, kteří účtují pro vlastníky bytových domů s regulovaným nájemným. O prodloužení deregulace do roku 2012 díky sdělovacím prostředkům všichni vědí (novela č. 150/2009 Sb, která mění zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu).

K regulační problematice vyšlo nyní ve Sbírce zákonů průlomové sdělení Ústavního soudu (č. 136/2009 Sb.), o kterém ale sdělovací prostředky mlčí. Sdělení překvapivě otevírá regulovaným pronajímatelům cestu k žalobám vůči státu o náhradu za nucené omezení vlastnického práva. Jedná se o období před rokem 2006, tedy před začátkem legislativní deregulace.