Co je v daních nového

Periodický bulletin pro uživatele programu ZÁKON

Číslo 1/2009

Vydáno 7. ledna 2009

 

 

Pozor - administrativní změna na naší straně

Dovolujeme si Vám oznámit, že veškeré aktivity spojené s vývojem, údržbou a distribucí počítačového programu ZÁKON přešly ke dni 1.1.2009 na naši novou firmu PS Bárta s.r.o.
Firma PS Bárta s.r.o. přebírá tímto dnem všechny pohledávky i závazky spojené s programem ZÁKON. Vaše předplatné a licence jsou platné beze změny.
Vývojem, údržbou a administrací programu se budou v nové firmě zabývat stejní pracovníci, pro Vás se tak naprosto nic nemění, jen si prosím ve svých záznamech upravte název firmy, IČ, DIČ a č. účtu. Adresa, telefony a email zůstávají beze změny.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na další spolupráci.

PS Bárta s.r.o., Vosmíkových 3, 180 00  Praha 8
IČ     28437799
DIČ  CZ28437799
Č. účtu: 112934369/0800
Firma je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 141477

 

 

 

Co je v daních nového - Stručně

1. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

2. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

3. Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení

4. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

5. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

6. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

7. Zákoník práce č. 262/2006 Sb.

8. Vyhláška č. 451/2008 Sb., o cestovních náhradách

9. Vyhláška č. 417/2008 Sb., o zahraničním stravném pro rok 2009

10. Změny českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. a 501/2002 Sb.

 

 

 

 

Co je v daních nového - Rozvláčně
1. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

2. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

3. Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení

4. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

5. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

6. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

7. Zákoník práce č. 262/2006 Sb.

8. Vyhláška č. 451/2008 Sb., o cestovních náhradách

9. Vyhláška č. 417/2008 Sb., o zahraničním stravném pro rok 2009

10. Změny českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. a 501/2002 Sb.