Co je v daních nového

Periodický bulletin pro uživatele programu ZÁKON

Číslo 11/2008

Vydáno 4. listopadu 2008

 

 

Co je v daních nového - Stručně

1. Zákon 586/1992 Sb., o daních z příjmů (změna daňových sazeb s nejistou budoucností)

2. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (velká novela)
3. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (zaměřeno na digitální účetní doklady)

4. Nařízení vlády o všeobecném vyměřovacím základu a přepočítacím koeficientu (pravidelná novoroční novinka provozní povahy)

 

 

 

Co je v daních nového – Rozvláčně

1. Zákon 586/1992 Sb., o daních z příjmů (změna daňových sazeb s nejistou budoucností)

2. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (velká novela)
3. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (zaměřeno na digitální účetní doklady)

4. Nařízení vlády o všeobecném vyměřovacím základu a přepočítacím koeficientu (pravidelná novoroční novinka provozní povahy)