Co je v daních nového

Periodický bulletin pro uživatele programu ZÁKON

Číslo 7/2008

Vydáno 2. července 2008

 

 

Co je v daních nového - Stručně

Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. (velká novela razantní povahy a širokého dopadu)

Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb. (změna u přeměn společnosti)
Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.(střední novela)

Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (drobná novela)
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (drobounká novela)
Zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců (nález Ústavního soudu)
 

 

 

Co je v daních nového – Rozvláčně

Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. (velká novela razantní povahy a širokého dopadu)

Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb. (změna u přeměn společnosti)
Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.(střední novela)

Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (drobná novela)
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (drobounká novela)
Zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců (nález Ústavního soudu)