Co je v daních nového

Periodický bulletin pro uživatele programu ZÁKON

Číslo 6/2008

Vydáno 9. června 2008

 

 

Co je v daních nového? Opět nic zvláštního!
Během května 2008 se účetní ani daňové a související předpisy opět nezměnily. Jediná novinka, která stojí českému účetnímu za pozornost, bude účinná až k 1.7. 2008. V tento den vstoupí v účinnost známý a v mediích často zmiňovaný nález Ústavního soudu, který v zákonu č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců zrušuje ustanovení o tom, že první tři dny nemoci jsou bez nároku na nemocenskou. Zrušené ustanovení zavedla novela č. 261/2007 Sb. a platilo přesně půl roku, od 1.1. do 30.6. 2008.

Zatím je tedy na legislativní frontě klid, ale blíží se 1. červenec 2008, kdy vstoupí v účinnost celá skupina legislativních změn. Kromě zmíněného nálezu k proplácení nemocenské byla většina těchto změn zveřejněn ve Sbírce zákonů už v dubnu 2008. Podrobněji se jim budu věnovat v červencovém čísle, nyní uvádím jen jejich stručný výčet.

 

 

Očekávané legislativní novinky k 1.7. 2008

 

První 3 novinky budou poměrně rozsáhlé. Proto jsme je do programu ZÁKON zařadili s předstihem už nyní, v datech k 1.6. 2008.

1. Zákon č. 455/1991 Sb,. o živnostenském podnikání.

Je to velká a poměrně hluboká novela téměř reformního rázu. Snaží se zjednodušit podnikatelskou administrativu při vydávání živnostenských oprávnění, při změnách a při prokazování odborné způsobilosti.

2. Zákon č. 513/1991 Sb,. obchodní zákoník.

Velká novela, která je provázaná s novým Zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, který je účinný rovněž od 1.7. 2008.

3. Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev

Nový předpis přebírá dosavadní právní úpravu této problematiky z obchodního zákoníku a dalekosáhle ji prohlubuje.

 

Dalších 6 novinek představují změny kratší a významově spíše okrajové. Dostanete je na aktualizačních CD k 1.7. 2008.

4. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Novela středního rozsahu je zaměřená na daňové aspekty spojené s přeměnami společností a družstev, zejména u přeměn neresidentů.

5. Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů.

Krátká novela rozšiřuje pravidla o rezervách na situace při přeměnách společnosti.

6. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Kratičká novela o čtyřech ustanoveních upřesňuje účetní regule při přeměnách společnosti.

7. Zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců.

Jediná novinka o širokém dopadu. Bude to výše zmíněná změna pravidel pro první tři dny nemocenské. Nárok na nemocenskou budou mít zaměstnanci už od prvního dne nemoci.

8. Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.

Dvě kratičké novely formální a terminologické povahy.

9. Zákoník práce č. 262/2007 Sb.

Novela upřesňuje nárok na náhradu mzdy pro odborářské předáky a obdobné zástupce zaměstnanců při jednáních probíhajících v pracovní době .