Co je v daních nového

Periodický bulletin pro uživatele programu ZÁKON

Číslo 5/2008

Vydáno 5. května 2008

 

 

Co je v daních nového? Nic zvlátního!
Duben 2008 je jedním z mála měsíců, během nichž se v účetní a daňové legislativě neobjevila žádná novinka ani změna, která by běžnému českému účetnímu stála za zvýšenou pozornost.
Přitom dubnový přírůstek ve Sbírce zákonů je co do objemu lehce nadprůměrný, ve 14 částkách obnáší celkem 43 předpisů. Měřeno počtem předpisů je to o 20% více, než dosavadní letošní průměr. Nicméně účetnictví a daně zůstaly v dubnu legislativou netknuty.
Ve Sbírce zákonů ale dvě novinky za zmínku stojí. První z nich jsou změny, které souvisejí s novým zákonem o přeměnách obchodních společností a družstev (č. 125/2008 Sb.) a s velkou novelou živnostenského zákona (č. 130/2008 Sb.), obojí účinné k 1.7. 2008. Navazující novely se promítnou do daňových předpisů i do zákona o účetnictví, ale jen velmi specificky a dotknou se jen úzkého počtu účetních jednotek. Blíže se na ně podíváme v červencovém čísle bulletinu.
Druhou novinkou, kterou nelze zcela přejít mlčením je neobvykle rozsáhlý nález Ústavního soudu (č. 116/2008 Sb.) k zákoníku práce, který přináší celkem šestnáctero zrušení. Jen výjimečně se ale jedná o zrušení celých ustanovení, zpravidla se ruší část textu, například věta nebo formulace. Širší skupina změn například omezuje výsady, které zákoník práce poskytl odborům, zejména těm mocnějším. Tyto zásahy jsou sice občansky významné, do naší praxe všedního dne ale zasáhnou jen výjimečně.

Na každý pád doporučuji změny v zákoníku práce prohlédnout pomocí funkce Co je nového (Hlavní menu / Co je nového / Zobrazit poslední změny v předpisu / Zobrazit změny), která ve dvousloupcovém porovnání ukáže vypuštěné formulace.
Z obecnějšího pohledu přináší nález zajímavé úvahy o právu a spravedlnosti v demokratickém světě. Není to zrovna lehké čtení, ale občansky velmi poučné.

Finanční zpravodaj v dubnu vyšel v útlém vydání pod číslem 3-4/2008 a je celý věnován podrobnému návodu, jak likvidovat pokutové bloky vydané v letech 1993 až 2005. Nic pro účetní profesi.