Co je v daních nového

Periodický bulletin pro uživatele programu ZÁKON

Číslo 4/2008

Vydáno 7. dubna 2008

 

 

Co je v daních nového - Stručně

Dodatek k Pokynu č. D-292 (závazné posouzení ceny sjednané u spojených osob)

Opatření k odstranění tvrdosti podle § 39 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

 

 

 

Co je v daních nového – Rozvláčně

Dodatek k Pokynu č. D-292 (závazné posouzení ceny sjednané u spojených osob)

Opatření k odstranění tvrdosti podle § 39 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů