Co je v daních nového

Periodický bulletin pro uživatele programu ZÁKON

Číslo 3/2008

Vydáno 3. března 2008

 

 

Co je v daních nového - Stručně

Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb. (nevelká novela razantní povahy a širokého dopadu)

Změna diskontní sazby, repo sazby a lombardní sazby

 

 

 

Co je v daních nového – Rozvláčně

Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb. (nevelká novela razantní povahy a širokého dopadu)

Změna diskontní sazby, repo sazby a lombardní sazby