Co je v daních nového

Periodický bulletin pro uživatele programu ZÁKON

Číslo 1/2008

Vydáno 7. ledna 2008

 

Co je v daních nového - Stručně

1. Nový zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů

2. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

3. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

4. Zákon č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách

5. Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí

6. Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

7. Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

8. Zákoník práce č. 262/2006 Sb.

9. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

10. Vyhláška č. 500/2002 Sb.,  kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro podnikatele

11. Vyhláška č. 501/2002 Sb.,  kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro banky

12. Vyhláška č. 502/2002 Sb.,  kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro pojišťovny

13. Vyhláška č. 503/2002 Sb.,  kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro zdravotní pojišťovny

14. Vyhláška č. 505/2002 Sb.,  kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro ÚSC, PO, SF a OSS

15. Zákoník práce č. 262/2006 Sb. (změna přísných regulí ve věci pracovní doby)

16. Vyhláška č. 357/2007 Sb., o průměrných cenách pohonných hmot (plus kilometrovné)

17. Vyhláška č. 338/2007 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2008

18. Sdělení k pokynu č. D-300

19. Změny českých účetních standardů

 

 

 

Co je v daních nového - Rozvláčně
1. Nový zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů

2. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

3. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

4. Zákon č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách

5. Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí

6. Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

7. Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

8. Zákoník práce č. 262/2006 Sb.

9. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

10. Vyhláška č. 500/2002 Sb.,  kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro podnikatele

11. Vyhláška č. 501/2002 Sb.,  kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro banky

12. Vyhláška č. 502/2002 Sb.,  kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro pojišťovny

13. Vyhláška č. 503/2002 Sb.,  kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro zdravotní pojišťovny

14. Vyhláška č. 505/2002 Sb.,  kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro ÚSC, PO, SF a OSS

15. Zákoník práce č. 262/2006 Sb. (změna přísných regulí ve věci pracovní doby)

16. Vyhláška č. 357/2007 Sb., o průměrných cenách pohonných hmot (plus kilometrovné)

17. Vyhláška č. 338/2007 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2008

18. Sdělení k pokynu č. D-300

19. Změny českých účetních standardů