Co je v daních nového

Periodický bulletin pro uživatele programu ZÁKON

Číslo 8/2007

Vydáno 1. srpna 2007

 

Co je v daních nového - Stručně

1. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (novela č. 159/2007 Sb. - změna daňových podmínek pro velké investory)

2. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (novela č. 179/2006 Sb. - další daňově uznatelný výdaj)

3. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (palivové dříví dostalo 5% sazbu DPH)

4. Změna diskontní sazby, repo sazby a lombardní sazby

 

 

 

 

Co je v daních nového - Rozvláčně

 

1. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (novela č. 159/2007 Sb. - změna daňových podmínek pro velké investory)

2. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (novela č. 179/2006 Sb. - další daňově uznatelný výdaj)

3. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (palivové dříví dostalo 5% sazbu DPH)

4. Změna diskontní sazby, repo sazby a lombardní sazby