Co je v daních nového

Periodický bulletin pro uživatele programu ZÁKON

Číslo 6/2007

Vydáno 1. června 2007

 

 

Co je v daních nového - Stručně

 

Dva nové pokyny Ministerstva financí

1. Pokyn D-309 o prominutí úroku z prodlení (hranice je 200 Kč)
2. Pokyn D-307 (jak prominout příslušenství daně příjemcům podpory z EU)

Jedna novinka z ČNB
3. Změna diskontní sazby ČNB (mírné zvýšení)

 

Co je v daních nového - Rozvláčně

 

Dva nové pokyny Ministerstva financí

1. Pokyn D-309 o prominutí úroku z prodlení (hranice je 200 Kč)
2. Pokyn D-307 (jak prominout příslušenství daně příjemcům podpory z EU)

Jedna novinka z ČNB
3. Změna diskontní sazby ČNB (mírné zvýšení)