Co je v daních nového

Periodický bulletin pro uživatele programu ZÁKON

Číslo 3/2007

Vydáno 2. března 2007

 

 

Co je v daních nového - Stručně

 

Změny ve dvou předpisech

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (drobounká novela)

Vyhláška Ministerstva financí č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků (střední novela)

 

Nová vyhláška

Nařízení vlády č. 39/2007 Sb., o způsobu určení vyměřovacího základu zaměstnavatele pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Od Ústavního soudu
Nález Ústavního soudu č. 37/2007 Sb. (významný a kultivující zásah do legislativní praxe)

 

Co je v daních nového - Rozvláčně

 

Změny ve dvou předpisech

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (drobounká novela)

Vyhláška Ministerstva financí č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků (střední novela)

 

Nová vyhláška

Nařízení vlády č. 39/2007 Sb., o způsobu určení vyměřovacího základu zaměstnavatele pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Od Ústavního soudu
Nález Ústavního soudu č. 37/2007 Sb. (významný a kultivující zásah do legislativní praxe)