Co je v daních nového

Periodický bulletin pro uživatele programu ZÁKON

Číslo 2/2007

Vydáno 6. února 2007

 

 

Co je v daních nového - Stručně

 

Dva nové pokyny Ministerstva financí

Pokyn D-306 o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2006

Pokyn D-303 o stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2006 podle § 38 zákona  č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

 

 

 

Co je v daních nového – Rozvláčně

 

Dva nové pokyny Ministerstva financí

Pokyn D-306 o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2006

Pokyn D-303 o stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2006 podle § 38 zákona  č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění