Co je v daních nového

Periodický bulletin pro uživatele programu ZÁKON

Číslo 10-11/2006

Vydáno 1. listopadu 2006

 

 

Co je v daních nového - Stručně

 

Jediná změna je nelegislativní

1. Změna diskontní sazby, repo sazby a lombardní sazby

 

 

Co je v daních nového - Rozvláčně

 

Jediná změna je nelegislativní

1. Změna diskontní sazby, repo sazby a lombardní sazby

 

 

 

Co nás čeká v roce 2007

 

Změny

2. Zákon č. 13/1997 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zavedení mýtného na dálnicích)

 

Nové předpisy

3. Zákon č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění  (silně kontroverzní předpis s čitelnou averzí vůči podnikání, zvláště drobnému)

4. Zákoník práce č. 262/2006 Sb. (nový předpis s nejistou budoucností)

 

Materiály MF

5. Sdělení k aplikaci pokynu D-279 od 1.1. 2006 (starý pokyn přestane platit)

6. Sdělení k aplikaci pokynu D-280 od 1.1. 2006 (i tento starý pokyn přestane platit)