Co je v daních nového

Periodický bulletin pro uživatele programu ZÁKON

Číslo 6-7/2006

Vydáno 5. července 2006

 

Co je v daních nového

Stručně

1. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (neslýchané osvobození od daně pro neziskové nemocnice)

2. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (novelizován novým zákonem o některých druzích podpory kultury)

3. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (novela zákona o rezervách)

4. Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (novela téměř středního rozsahu)

5. Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (novela zákona o státní statistické službě)

6. Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (nahlížení do spisu přes internet)

7. Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (novelizován novým zákonem o registrovaném partnerství)

8. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (drobná formulační změna)

9. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (novela zákona o státní statistické službě)

10. Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních (cigarety "kusovky" dočasně připuštěny)

11. Nařízení vlády č. 303/1995  Sb., o minimální mzdě (zvýšení minimální mzdy)

 

 

 

Rozvláčně

1. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (neslýchané osvobození od daně pro neziskové nemocnice)

2. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (novelizován novým zákonem o některých druzích podpory kultury)

3. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (novela zákona o rezervách)

4. Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (novela téměř středního rozsahu)

5. Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (novela zákona o státní statistické službě)

6. Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (nahlížení do spisu přes internet)

7. Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (novelizován novým zákonem o registrovaném partnerství)

8. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (drobná formulační změna)

9. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (novela zákona o státní statistické službě)

10. Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních (cigarety "kusovky" dočasně připuštěny)

11. Nařízení vlády č. 303/1995  Sb., o minimální mzdě (zvýšení minimální mzdy)

 

 

 


Program Zákon – doplňky a vylepšení

Rozšířená funkce Co je nového