Co je v daních nového

Periodický bulletin pro uživatele programu ZÁKON

Číslo 4-5/2006

Vydáno 5. května 2006

Co je v daních nového

      Stručně

          1. Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění (minimální pojistné pro OSVČ)
          2. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (střední novela se zapeklitou účinností)

          3. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (zákon o sjednocením dohledu nad finančním trhem)

          4. Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu)

          5. Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (novela zákona o advokacii)

          6. Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (zákon o provádění mezinárodních sankcí)

          7. Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (novela zákona o převodech peněžních prostředků)

          8. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (zákon o sjednocením dohledu nad finančním trhem)

          9. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (Sazka vítězí)

        10. Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních (zvýšení daně z  tabáku)

        11. Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu)

        12. Pokyn D 298 (registrační pokladny)

        13. Pokyn D-299 - prominutí správního poplatku


      Rozvláčně         
          1. Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
 
(minimální pojistné pro OSVČ)
          2. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (střední novela se zapeklitou účinností)

          3. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (zákon o sjednocením dohledu nad finančním trhem)

          4. Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu)

          5. Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (novela zákona o advokacii)

          6. Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (zákon o provádění mezinárodních sankcí)

          7. Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (novela zákona o převodech peněžních prostředků)

          8. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (zákon o sjednocením dohledu nad finančním trhem)

          9. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (Sazka vítězí)

        10. Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních (zvýšení daně z  tabáku)

        11. Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu)

        12. Pokyn D 298 (registrační pokladny)

        13. Pokyn D-299 - prominutí správního poplatkuInformace k programu Zákon – doplňky a vylepšení

      Vylepšená funkce Jdi na předpis