Co je v daních nového.

Periodický bulletin pro uživatele programu ZÁKON

Číslo 2-3/2006

Vydáno 5. března 2006


Co je v daních nového

      Stručně

            1. Změna zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

            2. Pokyn D-296 o průměrných cenách pohonných hmot (pro živnostníky)

            3. Pokyn D-297. Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2005

            4. Seznamy certifikovaných typů registračních pokladen

            5. Pokyn D-292 (k ceně sjednané mezi spojenými osobami)

            6. Pokyn D-293 (k dokumentaci způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami)

            7. Pokyn D-295 (jak zjistit základ daně u poplatníků účtujících podle IAS)

            8. Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu

            9. Přehled smluv o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu
 

      Rozvláčně

            1. Změna zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

            2. Pokyn D-296 o průměrných cenách pohonných hmot (pro živnostníky)

            3. Pokyn D-297. Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2005

            4. Seznamy certifikovaných typů registračních pokladen

            5. Pokyn D-292 (k ceně sjednané mezi spojenými osobami)

            6. Pokyn D-293 (k dokumentaci způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami)

            7. Pokyn D-295 (jak zjistit základ daně u poplatníků účtujících podle IAS)

            8. Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu

            9. Přehled smluv o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu

Vylepšená funkce Jdi na předpis

Informace k programu Zákon – doplňky a vylepšení

      1. Nastavit vzhled programu jako starý Zákon v. 3.6

      2. Nápověda – tipy a triky

      3. Zrychlení tří informačních funkcí