Co je v daních nového

Periodický bulletin pro uživatele programu ZÁKON


V bulletinu průběžně sleduji Sbírku zákonů a Finanční zpravodaj a upozorňuji na legislativní novinky a změny, které zasahují do účetnictví a daní, především v podnikatelské sféře. Ve významnějších případech vybírám  i  novinky dotýkající se obecněji světa práce a podnikání. Výjimečně přijdou na pořad i legislativní změny širšího významu občanského.

Bulletin 1/2014

Bulletin 2-3/2014

 

Bulletin 1/2013

Bulletin 2-3/2013

Bulletin 4-5/2013

Bulletin 6-7/2013
Bulletin 8-9/2013
Bulletin 10-11/2013
Bulletin 12/2013

Bulletin 1/2012

Bulletin 2/2012

Bulletin 3/2012

Bulletin 4/2012

Bulletin 5/2012

Bulletin 6/2012

Bulletin 7/2012

Bulletin 8/2012

Bulletin 9/2012

Bulletin 10/2012

Bulletin 11/2012

Bulletin 12/2012

 

Bulletin 1/2011

Bulletin 2/2011
Bulletin 3/2011

Bulletin 4/2011

Bulletin 5/2011

Bulletin 6/2011

Bulletin 7/2011

Bulletin 8/2011

Bulletin 9/2011

Bulletin 10/2011

Bulletin 11/2011

Bulletin 12/2011

Bulletin 1/2010

Bulletin 2/2010

Bulletin 3/2010

Bulletin 4/2010

Bulletin 5/2010
Bulletin 6/2010

Bulletin 7/2010

Bulletin 8/2010

Bulletin 9/2010

Bulletin 10/2010
Bulletin 11/2010

Bulletin 12/2010

 

Bulletin 1/2009

Bulletin 2/2009

Bulletin 3/2009

Bulletin 4/2009

Bulletin 5/2009

Bulletin 6/2009

Bulletin 7/2009

Bulletin 8/2009

Bulletin 9/2009

Bulletin 10/2009

Bulletin 11/2009

Bulletin 12/2009

 

Bulletin 1/2008
Bulletin 2/2008
Bulletin 3/2008
Bulletin 4/2008
Bulletin 5/2008
Bulletin 6/2008
Bulletin 7/2008
Bulletin 8/2008
Bulletin 9/2008
Bulletin 10/2008
Bulletin 11/2008
Bulletin 12/2008

 

Bulletin 1/2007

Bulletin 2/2007
Bulletin 3/2007

Bulletin 4/2007

Bulletin 5/2007

Bulletin 6/2007

Bulletin 7/2007

Bulletin 8/2007

Bulletin 9/2007

Bulletin 10/2007

Bulletin 11/2007

Bulletin 12/2007

 
Bulletin 2-3/2006

Bulletin 4-5/2006

Bulletin 6-7/2006

Bulletin 8-9/2006

Bulletin 10-11/2006

 

Tiráž
Jako periodický bulletin pro uživatele programu ZÁKON vydává
PS Bárta s.r.o., 
U Harfy 268/8, 190 00 Praha 9
tel.      284 84 21 21
          603 434 796    
e-mail   firma@psbarta.cz  
Text  Luboš Bárta, Tomáš Líbal